Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
    Submission Online
    Peer Review
    Editor Work
    Office Work
    Editor-in-chief
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
temple
Top Read Articles
Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All

1 [Personality and its differences among adult free-ranging Tibetan macaques (Macaca thibetana) at Mt. Huangshan, China] 2018 Vol.38(2):117-127
CHEN Rui,GU Zhiyuan,WANG Xi,SUN Binghua,XIA Dongpo,LI Jinhua [Abstract] ( 481 ) [HTML 0 KB][PDF 1511 KB] (329)
2 [The status and characteristics of, and solutions to, human-Tibetan brown bear conflicts in the Qinghai Province] 2018 Vol.38(1):28-35
HAN Xufang, ZHANG Ji, CAI Ping, ZHANG Yu, WU Guosheng, WANG Enguang, XU Aichun [Abstract] ( 478 ) [HTML 0 KB][PDF 4386 KB] (368)
3 [Behavior coding and ethogram of the sambar (Rusa unicolor) in field environment] 2018 Vol.38(1):1-11
ZHANG Jindong, LI Yujie, HUANG Jinyan, BAI Wenke, ZHOU Shiqiang, LI Yinghong, ZHOU Caiquan [Abstract] ( 476 ) [HTML 0 KB][PDF 5977 KB] (494)
4 [Effect of soil pH on geophagy in golden snub-nosed monkey (Rhinopithecus roxellana) in Qinling Mountains] 2018 Vol.38(1):12-17
HE Fengzhi, LI Yanpeng, GAO Ying, HUANG Zhipang, QI Xiaoguang, LI Baoguo [Abstract] ( 469 ) [HTML 0 KB][PDF 1094 KB] (392)
5 [Quantification of giant pandas’ visual acuity] 2018 Vol.38(5):433-441
LIN Xiaona, CHU Xiaojing, ZHAO Rui, ZHANG Bowen, LUO Bo, ZHANG Guiquan,LIU Dingzhen [Abstract] ( 466 ) [HTML 0 KB][PDF 3078 KB] (308)
6 [New record of Murina fanjingshanensis (Chiroptera: Vespertilionidae) in Hunan Province, China#br#] 2018 Vol.38(3):315-317
HUANG Taifu, GONG Xiaoyan, WU Tao, PENG Le, ZHANG Youxiang, ZHANG Libiao, LIU Zhixiao [Abstract] ( 435 ) [HTML 0 KB][PDF 5174 KB] (256)
7 [Primary survey of finless porpoise population in the Bohai Sea] 2018 Vol.38(6):551-561
ZUO Tao, SUN Jianqiang, SHI Yongqiang,WANG Jun [Abstract] ( 429 ) [HTML 0 KB][PDF 4422 KB] (213)
8 [Navigation noise properties of large vessels in Hechangzhou region of the Yangtze River and their potential effects on the Yangtze finless porpoise] 2018 Vol.38(6):543-550
ZHANG Tianci, JU Tao, LI Songhai, XIE Yan, WANG Ding, WANG Zhitao,WANG Kexiong [Abstract] ( 429 ) [HTML 0 KB][PDF 11495 KB] (112)
9 [Preliminary camera-trapping survey on wild mammals and birds in Ailaoshan National Nature Reserve, Yunnan Province, China#br#] 2018 Vol.38(3):318-322
HE Xuelian, LUO Kang, LU Zhiyun, XIAO Zhishu, LIN Luxiang [Abstract] ( 428 ) [HTML 0 KB][PDF 1598 KB] (371)
10 [New record of a rodent genus (Murinae) in China—Tonkinomys daovantieni] 2018 Vol.38(3):309-314
CHENG Shi, CHEN Zhongzheng, CHENG Feng, LI Jiaqi, WAN Tao, LI Quan, LI Xueyou, WU Hailong, JIANG Xuelong [Abstract] ( 416 ) [HTML 0 KB][PDF 21069 KB] (429)
11 [Preliminary survey using infrared camera reveals fauna and avifauna diversity at Hupingshan National Nature Reserve, Hunan, China] 2018 Vol.38(1):104-112
YU Guiqing, KANG Zujie, LIU Meisi, CHEN Zhenfa, DENG Zhongci [Abstract] ( 405 ) [HTML 0 KB][PDF 1691 KB] (446)
12 [Advances in ecological research regarding rhesus macaques (Macaca mulatta) in China] 2018 Vol.38(1):74-84
LU Jiqi,TIAN Jundong,ZHANG Peng [Abstract] ( 404 ) [HTML 0 KB][PDF 1626 KB] (470)
13 [Mark-recapture technique for demographic studies of Chinese white dolphins - applications and suggestions] 2018 Vol.38(6):586-596
LIN Wenzhi, Stephen C. Y. CHAN,ZENG Chen, Leszek KARCZMARSKI,WU Yuping [Abstract] ( 402 ) [HTML 0 KB][PDF 15172 KB] (61)
14 [Morphological measurements of a dead Indo-Pacific humpback dolphin (Sousa chinensis) at Sanya, Hainan Province, China] 2018 Vol.38(6):616-623
LI Kuan, ZHANG Peijun, LIU Mingzhong, LIN Mingli,LI Songhai [Abstract] ( 402 ) [HTML 0 KB][PDF 5509 KB] (134)
15 [A preliminary study of wolverine in Altay, Xinjiang] 2018 Vol.38(5):519-524
LIU Xu, MA Ming, XU Fujun, XIONG Jiawu, Zhu Shibing, CUI Shaopeng, JIANG Zhigang, ZHANG Tong, GUO Hong, ERBOLAT Tuoliuhan [Abstract] ( 394 ) [HTML 0 KB][PDF 7555 KB] (195)
16 [Seasonal variation of daily activity patterns and diet of yellow-throated marten (Martes flavigula)] 2019 Vol.39(1):52-61
ZHU Bowei,WANG Bin,RAN Jianghong,LI Bo,HUANG Feng,LI Xiaoqing, GU Xiaodong [Abstract] ( 391 ) [HTML 0 KB][PDF 6510 KB] (173)
17 [The molecular mechanism of visual degradation in cetaceans based on GNAT2 and CNGB3 gene#br#] 2018 Vol.38(6):525-534
NIU Xu, LIANG Yanyan, ZHU Kangli, ZHAO Junpeng, XU Shixia, YANG Guang [Abstract] ( 391 ) [HTML 0 KB][PDF 3282 KB] (159)
18 [Advances in marine mammal research in China] 2018 Vol.38(6):572-585
YANG Guang, XU Shixia, CHEN Bingyao,SHAN Lei [Abstract] ( 383 ) [HTML 0 KB][PDF 2117 KB] (245)
19 [Opportunities and challenges of fecal DNA technology in molecular ecology researches] 2018 Vol.38(3):235-246
SHAN Lei, HU Yibo, WEI Fuwen [Abstract] ( 381 ) [HTML 0 KB][PDF 1829 KB] (531)
20 [A preliminary report on wildlife camera-trapping monitoring in Kuankuoshui National Nature Reserve, Guizhou Province] 2018 Vol.38(2):221-229
SU Haijun, LI Guangrong, CHEN Guangping, YAO Xiaogang, ZHANG Mingming, HU Canshi [Abstract] ( 381 ) [HTML 0 KB][PDF 7627 KB] (236)
21 [Individual identification and population size assessment for Asian elephant based on camera-trapping techniques] 2018 Vol.38(1):18-27
YANG Zicheng, CHEN Ying, LI Junsong, WANG Lifan, PIAO You, SONG Zhiyong, SHI Kun [Abstract] ( 377 ) [HTML 0 KB][PDF 4009 KB] (431)
22 [Relationships of boldness with musk secretion and reproductive effort in captive alpine musk deer during mating and non-mating seasons] 2018 Vol.38(4):344-351
ZHOU Yang,LI Yong,ZHOU Mi,MENG Xiuxiang [Abstract] ( 373 ) [HTML 0 KB][PDF 1451 KB] (213)
23 [Camera-trapping survey of the diversity of mammals and birds in Fengyang Mountain of Zhejiang Province, China] 2018 Vol.38(1):95-103
LI Jia, LIU Fang, YE Lixin, LIU Shenglong, PEN Hui, LI Diqiang [Abstract] ( 371 ) [HTML 0 KB][PDF 2115 KB] (472)
24 [A new record of Crocidura tanakae Kuroda,1938 in Sichuan and Guizhou Provinces] 2018 Vol.38(2):211-216
CHEN Shunde, ZHANG Qi, LI Fengjun, WANG Xuming, WANG Qiong, LIU Shaoying [Abstract] ( 371 ) [HTML 0 KB][PDF 18701 KB] (325)
25 [The development of in vitro models and their applications in cetacean research] 2018 Vol.38(6):597-607
YU Xueying, YANG Feng, ZHU Jingmin, MING Yao, LI Ding, LIU Wenhua,WANG Jingzhen [Abstract] ( 371 ) [HTML 0 KB][PDF 2083 KB] (118)
26 [Mammal and bird diversity survey using camera traps in the Chebaling National Nature Reserve, Guangdong Province] 2018 Vol.38(5):504-512
SHU Zufei, LU Xueli, CHEN Lijun, SONG Xiangjin, HUANG Xiaoqun, JIANG Bingkun, XIAO Ronggao, WANG Xincai, ZHANG Yingming, XIAO Zhishu [Abstract] ( 370 ) [HTML 0 KB][PDF 1765 KB] (333)
27 [The survey of population size, distribution and sleeping caves of François’langur (Trachypithecus francoisi)in Yezhong Nature Reserve] 2018 Vol.38(4):420-425
DENG Huaiqing,ZHOU Jiang [Abstract] ( 367 ) [HTML 0 KB][PDF 15343 KB] (193)
28 [Classification and distribution of Soricidae in Northeastern China] 2019 Vol.39(1):8-26
LIU Zhu, ZHANG Junsheng, BAI Wei, LIU Huan, XIE Ruixue, YANG Xi, JIN Zhimin [Abstract] ( 365 ) [HTML 0 KB][PDF 15057 KB] (124)
29 [Molecular evolution of Epac1 and Epac2 genes during cetacean secondary aquatic adaptation] 2018 Vol.38(6):535-542
LI Kui, ZHANG Weijing, CHAI Simin, XU Shixia, YANG Guang [Abstract] ( 364 ) [HTML 0 KB][PDF 13359 KB] (88)
30 [Identification and Characterizations of Aeromonas salmonicida isolated from Yangtze finless porpoise] 2018 Vol.38(6):562-571
LIU Zhigang, JIANG Huyan, ZHANG Xiaoke, CHEN Minmin, WAN An,YU Daoping [Abstract] ( 360 ) [HTML 0 KB][PDF 26278 KB] (39)
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn