Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
    Submission Online
    Peer Review
    Editor Work
    Office Work
    Editor-in-chief
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
temple
Top Read Articles
Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All

1 [Phylogenetic study of Ochotona based on mitochondrial Cytb and morphology with a description of one new subgenus and five new species] 2017 Vol.37(1):1-43
LIU Shaoying, JIN Wei, LIAO Rui, SUN Zhiyu, ZENG Tao, FU Jianrong, LIU Yang, WANG Xin, LI Panfeng, TANG Mingkun, CHEN Liming, DONG Li, HAN Mingde, GOU Dan [Abstract] ( 826 ) [HTML 0 KB][PDF 31573 KB] (480)
2 [Research progress in conservation biology of endangered mammals in China] 2016 Vol.36(3):255-
Wei Fuwen [Abstract] ( 751 ) [HTML 0 KB][PDF 1562 KB] (1390)
3 [Baseline survey of bird and mammal diversity using camera-trapping in the Changqing National Nature Reserve of ShaanXi Province] 2016 Vol.36(3):348-
HE Baisuo, SUN Ruiqian, CHEN Peng, DONG Wei, WANG Jun, WANG Dajun, LI Sheng [Abstract] ( 642 ) [HTML 0 KB][PDF 2147 KB] (432)
4 [Preliminary survey for the biodiversity of mammal and bird using camera traps in the west slope of mid-section Mt. Gaoligong] 2016 Vol.36(3):302-
Chen Yixin1,Xiao Zhishu2, Li Ming, Wang Xinwen, He Chenxiang, He Guiping, Li Haishu, Shi Shunjin, Xiang Zuofu [Abstract] ( 597 ) [HTML 0 KB][PDF 42311 KB] (312)
5 [Ecologically-based rodent management in the agro-pastoral ecotone of North China: a case study in Mongolian gerbils] 2017 Vol.37(3):308-306
LIU Wei, ZHONG Wenqin, WAN Xinrong, WANG Jianqing [Abstract] ( 571 ) [HTML 0 KB][PDF 1804 KB] (270)
6 [Preliminary survey for mammal and bird diversity using camera traps in the Longxi-Hongkou National Nature Reserve of Sichuan Province, Southwest China] 2016 Vol.36(3):330-
HU Li, XIE Wenhua, SHANG Tao, JIANG Binkun, XIAO Zhishu [Abstract] ( 553 ) [HTML 0 KB][PDF 1835 KB] (528)
7 [Molecular evolution of olfactory receptor genes in bats revealed by a genome-wide analysis] 2016 Vol.36(4):422-428
[Abstract] ( 548 ) [HTML 0 KB][PDF 2762 KB] (278)
8 [Species resources and factors affecting mammals in Shenzhen, Guangdong, China] 2017 Vol.37(3):256-265
ZHANG Libiao, GUO Qiang, LIU Qi, LIU Quansheng, HU Kaijin, SU Qianqian, CHEN Yi, PENG Xingwen, WANG Yingyong, WU Yi, ZHANG Peng [Abstract] ( 542 ) [HTML 0 KB][PDF 4391 KB] (321)
9 [The impacts of Korean pine cone production and availability on hoarding behaviors of squirrels (Sciurus vulgaris) and chipmunks (Eutamias sibiricus)] 2017 Vol.37(2):124-130
GAO Hongmei, MEI Suonancuo, RONG Ke, MA Jianzhang, ZONG Chen [Abstract] ( 508 ) [HTML 0 KB][PDF 2264 KB] (395)
10 [New record of sun bear(Helarctos malayanus)in Jilong County, Tibet] 2017 Vol.37(4):414-416
ZHOU zhixin,HUANG zhiwen,HU yiming,LI jingjing,WU jianpu,HU huijian [Abstract] ( 507 ) [HTML 0 KB][PDF 26107 KB] (228)
11 [Ecological Restoration and Conservation Research of Typical Fragile Ecosystems in China: endangerment mechanisms and conservation technologies of endangered animals] 2016 Vol.36(4):469-475
WEI Fuwen,DU Weiguo,ZHAN Xiangjiang,LI Baoguo,YANG Guang,FANG Shengguo,ZHANG Zhengwang,LI Ming [Abstract] ( 475 ) [HTML 0 KB][PDF 1256 KB] (570)
12 [Population genetic structure and demographic history of Ochotona cansus (Lagomorpha, Ochotonidae) ] 2016 Vol.36(4):373-387
CHANG Yongbin, YANG Qisen, WEN Zhixin, XIA Lin, LV Xue, CHENG Jilong, Andrey A. Lissovsky, HOU Jianhua, GE Deyan [Abstract] ( 473 ) [HTML 0 KB][PDF 23364 KB] (265)
13 [Preliminary study on social structure of Indochinese gray langurs (Trachypithecus crepusculus) in Wuliang Mountian, Yunnan] 2017 Vol.37(1):59-65
XIONG Weiguo, HUANG Zhipang, YIN Longyun, MA Chi, LUO Xu, CUI Liangwei, FAN Pengfei [Abstract] ( 469 ) [HTML 0 KB][PDF 1701 KB] (375)
14 [Geographical variation in the skull morphology of the great Himalayan leaf-nosed bat (Hipposideros armiger)] 2017 Vol.37(3):241-250
HOU Linlin,JIANG Tinglei,LIN Aiqing,FENG Jiang [Abstract] ( 468 ) [HTML 0 KB][PDF 2466 KB] (261)
15 [The oral microbiome diversity base on 16S rDNA high-throughput sequencing technique in Tibetan macaques (Macaca thibetana)] 2017 Vol.37(1):78-86
RAN Yalan, XIA Dongpo, SUN Binhua, WANG Xi, LI Jinhua [Abstract] ( 467 ) [HTML 0 KB][PDF 5964 KB] (341)
16 [Camera-trapping survey on the mammal diversity in the Laohegou Nature Reserve, Sichuan Province] 2016 Vol.36(3):282-
LI Sheng, WANG Dajun, BU Hongliang, LIU Xiaogeng, JIN Tong [Abstract] ( 466 ) [HTML 0 KB][PDF 1610 KB] (547)
17 [Molecular identification of voles in the east of the Qinghai-Tibet Plateau] 2017 Vol.37(1):44-52
ZHAO Xianxian, LI Bang, LIN Gonghua,MA Wanjun, JU Hailan, SU Jianping, ZHANG Tongzuo [Abstract] ( 465 ) [HTML 0 KB][PDF 16425 KB] (195)
18 [Advances and prospects of gut microbiome in wild mammals] 2017 Vol.37(4):399-406
DING Yun, WU Qi, HU Yibo, WANG Xiao, NIE Yonggang, WU Xiaoping, WEI Fuwen [Abstract] ( 462 ) [HTML 0 KB][PDF 1388 KB] (538)
19 [Infrared Camera Traps for Monitoring Mammal and Bird diversity and Activity Pattern in Limestone habitats] 2016 Vol.36(3):272-
Li Shengqiang, Wang Guohai, Shi Zepan, Li Xiankun, Xiao Zhishu, Zhou, Qihai [Abstract] ( 459 ) [HTML 0 KB][PDF 1362 KB] (650)
20 [Camera-trapping survey on the diversity of mammal and pheasant species in Gutianshan National Nature Reserve, Zhejiang Province] 2016 Vol.36(3):292-
CHEN Shengwen, YU Jianping, CHEN Xiaonan, SHEN Xiaoli, LI Sheng, MA Keping [Abstract] ( 457 ) [HTML 0 KB][PDF 1763 KB] (506)
21 [Condensed tannins contents of foods of Rhinopithecus bieti in Mt. Lasha, Yunnan, China] 2016 Vol.36(4):388-396
GUO Aiwei, DANG Xinyan, CHEN Fenfen, ZHANG Yingjun, CUI Liangwei, XIAO Wen [Abstract] ( 443 ) [HTML 0 KB][PDF 1392 KB] (553)
22 [Habitat analysis and design of potential ecological corridors for Amur Tiger in Northeastern China] 2017 Vol.37(4):317-326
LI Weiping,BAO Heng,ZHANG Minghai [Abstract] ( 441 ) [HTML 0 KB][PDF 3063 KB] (411)
23 [Discovery of a new formed group and current population status of eastern black crested gibbon in Bangliang National Nature Reserve, Guangxi, China] 2017 Vol.37(3):233-240
WEI Shaogan, MA Changyong, TAN Wujing, YANG Jiang, CUI Liangwei, FAN Pengfei [Abstract] ( 427 ) [HTML 0 KB][PDF 1464 KB] (285)
24 [A bibliometrical analysis of status on animal behavior in China] 2016 Vol.36(4):476-484
CUI Shaopeng, LI Weiqi, YI Lina, LI Chunwang, ZHU Lan, JIANG Zhigang [Abstract] ( 419 ) [HTML 0 KB][PDF 1634 KB] (724)
25 [The effects of warm temperature on energy metabolism, thermogenesis and body fat content in female striped hamsters] 2017 Vol.37(2):162-171
TAN Song, WEN Jing, ZHAO Zhijun [Abstract] ( 408 ) [HTML 0 KB][PDF 2708 KB] (209)
26 [Infra-red Camera Technology Application in the Investigation of Mammals in Beijing Wulingshan National Nature Reserve] 2016 Vol.36(3):322-
LAN Hui, JIN Kun [Abstract] ( 388 ) [HTML 0 KB][PDF 1076 KB] (711)
27 [Using camera traps to investigate mammal and bird diversity in the Jiulianshan National Nature Reserve, Jiangxi Province] 2016 Vol.36(3):367-
Yuan Changxi, Zhang Changyou, Xie Wenhua, Huang Xiaoqun, Xiao Zhishu [Abstract] ( 383 ) [HTML 0 KB][PDF 2906 KB] (441)
28 [Differential expression of somatostatin in the Harderian glands of different gender/age Cricetulus barabensis] 2016 Vol.36(4):429-437
XU Jinhui, GENG Xiaocui, CHEN Lei, XUE Huiliang, XU Laixiang [Abstract] ( 378 ) [HTML 0 KB][PDF 2460 KB] (213)
29 [Camera trap survey for mammals and birds in the Houhe National Nature Reserve, Hubei Province] 2016 Vol.36(3):357-
WANG Bingxin, CUI Jifa, XIANG Minggui, WANG Yongchao, LUO Xianzheng, ZHU Xiaoqin, NIE Caiai, XIANG Mingxi, LIAO Zhonghua, ZHOU Youbing [Abstract] ( 376 ) [HTML 0 KB][PDF 35509 KB] (238)
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn