Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
    Submission Online
    Peer Review
    Editor Work
    Office Work
    Editor-in-chief
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
temple
Top Read Articles
Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All

1 [Cognitive behavior and neuroendocrine differences between male and female gerbils (Meriones meridianus)] 2019 Vol.39(5):496-503
GONG Dajie, CAO Ruidong, ZHAO Haochi, ZHANG Mingyu, MIAO Fei, YU Peng [Abstract] ( 1048 ) [HTML 0 KB][PDF 5281 KB] (167)
2 [Practice of regional function optimization in Sanjiangyuan National Park based on N%] 2019 Vol.39(4):347-359
LI Qi, HU Linyong, CHEN Dongdong, HE Fuquan, CHEN Xin, CAO Yifan, XU Shixiao, ZHAO Liang, ZHAO Xinquan [Abstract] ( 890 ) [HTML 0 KB][PDF 23342 KB] (305)
3 [AI recognition of infrared camera image of wild animals based on deep learning: Northeast Tiger and Leopard National Park for example] 2019 Vol.39(4):458-465
GONG Yinan, TAN Mengyu, WANG Zhen, ZHAO Guojing, JIANG Peilin, JIANG Shiming, ZHANG Dingji, GE Jianping, FENG Limin [Abstract] ( 868 ) [HTML 0 KB][PDF 33478 KB] (274)
4 [Investigation on the population of wild Bengal tiger (Panthera tigris tigris) in Medog, Tibet] 2019 Vol.39(5):504-513
WANG Yuan1, LIU Wulin1, LIU Feng, LI Sheng, ZHU Xuelin, JIANG Zhigang, FENG Limin,, LI Bingzhang [Abstract] ( 861 ) [HTML 0 KB][PDF 100104 KB] (414)
5 [The statistics and analysis of foraging plants species eaten by Asian elephant (Elephas maximus)in China] 2019 Vol.39(5):514-530
JIANG Zhicheng, LI Zhengling, BAO Mingwei, CHEN Mingyong [Abstract] ( 850 ) [HTML 0 KB][PDF 2067 KB] (177)
6 [Analysis on the human-wildlife conflict in the Sanjiangyuan Region] 2019 Vol.39(4):476-484
YAN Jingyan, ZHANG Yu, CAI Zhenyuan, CHEN Jiarui, QIN Wen, ZHANG Jingjie, LIAN Xinming, ZHANG Tongzuo [Abstract] ( 844 ) [HTML 0 KB][PDF 4214 KB] (241)
7 [Method of automatic counting of large herbivores from UAV images in the Source Region of Three Rivers] 2019 Vol.39(4):450-457
WU Fangming, ZHU Weiwei, WU Bingfang, ZHAO Xinquan [Abstract] ( 843 ) [HTML 0 KB][PDF 50541 KB] (137)
8 [Forest cattle grazing affects understory food resource of ungulates in the eastern part of the Northeast Tiger and Leopard National Park] 2019 Vol.39(4):386-396
WANG Le, FENG Jiawei, AMARSAIKHAN Tseveen, YANG Limeng, HUANG Chunming, LI Dong, ZHU Xinliang, FENG Limin, WANG Tianming, GE Jianping,MOU Pu [Abstract] ( 840 ) [HTML 0 KB][PDF 3643 KB] (202)
9 [Activity of the captive forest musk deer(Moschus berezovskii) and its relationships with social affinity] 2019 Vol.39(5):531-536
FANG Xuan, SUN Taifu, CAI Yonghua, DONG Xia, LI Yong, ZHOU Mi,MENG Xiuxiang [Abstract] ( 839 ) [HTML 0 KB][PDF 1202 KB] (143)
10 [Cold experience during lactation inhibits adult neurogenesis in Brandt’s voles (Lasiopodomys brandtii)] 2019 Vol.39(5):485-495
ZHAO Yuanchun, ZHANG Xueying, WANG Dehua [Abstract] ( 836 ) [HTML 0 KB][PDF 9764 KB] (1770)
11 [Effects of disturbance of plateau pika(Ochotona curzoniae) on plant community in alpine meadow under grazing condition] 2019 Vol.39(5):537-545
XU Hualei, WANG Xi, LIU Wei [Abstract] ( 836 ) [HTML 0 KB][PDF 1879 KB] (164)
12 [Cloning of yak’s(Bos grunniensAtg5 and its expression in the main reproductive organs] 2019 Vol.39(5):546-555
WANG Jinglei, PAN Yangyang, MA Rui, WANG Meng, CUI Yan, YU Sijiu [Abstract] ( 833 ) [HTML 0 KB][PDF 20872 KB] (161)
13 [Chinese Babax (Babax lanceolatus) was predated by a wild Rhinopithecus roxellana in Shennongjia National Park, China] 2019 Vol.39(5):585-589
ZHU Zunyan, HUANG Tianpeng, YAO Hui, YANG Wanji, XIANG Zuofu [Abstract] ( 832 ) [HTML 0 KB][PDF 22273 KB] (137)
14 [Camera-trapping survey of mammals and birds in southern section of eastern slope in Taihang Mountains, Hebei Province] 2019 Vol.39(5):575-584
CHEN Xiangyang,FAN Jungong,WANG Penghua,WANG Yihong, HOU Jianhua [Abstract] ( 830 ) [HTML 0 KB][PDF 6254 KB] (230)
15 [Geographical variation in the skull morphology of the great Himalayan leaf-nosed bat (Hipposideros armiger)] 2017 Vol.37(3):241-250
HOU Linlin,JIANG Tinglei,LIN Aiqing,FENG Jiang [Abstract] ( 830 ) [HTML 0 KB][PDF 2466 KB] (331)
16 [Species resources and factors affecting mammals in Shenzhen, Guangdong, China] 2017 Vol.37(3):256-265
ZHANG Libiao, GUO Qiang, LIU Qi, LIU Quansheng, HU Kaijin, SU Qianqian, CHEN Yi, PENG Xingwen, WANG Yingyong, WU Yi, ZHANG Peng [Abstract] ( 829 ) [HTML 0 KB][PDF 4391 KB] (398)
17 [Blood physiological parameters of captive Amur tiger (Panthera tigris altaica)] 2019 Vol.39(5):590-594
HAN Zhiqiang, WANG Haijun, Liu Cunfa, WANG Xiaoxu, ZHAO Quanmin, XU Chao [Abstract] ( 826 ) [HTML 0 KB][PDF 985 KB] (1668)
18 [Discovery of Gongshan Muntjac (Muntiacus gongshanensis) in Tengchong, Yunnan Province] 2019 Vol.39(5):595-598
HUANG Xiangyuan, ZHANG Xingchao, Chan Pui Lok Bosco, Li Fei [Abstract] ( 824 ) [HTML 0 KB][PDF 35498 KB] (231)
19 [Current research status on the origin of mirror neuron system in primates and its controversy] 2019 Vol.39(5):556-564
ZHAO Zhu, CHEN Wei, WANG Yin [Abstract] ( 824 ) [HTML 0 KB][PDF 1536 KB] (119)
20 [Ecologically-based rodent management in the agro-pastoral ecotone of North China: a case study in Mongolian gerbils] 2017 Vol.37(3):308-306
LIU Wei, ZHONG Wenqin, WAN Xinrong, WANG Jianqing [Abstract] ( 822 ) [HTML 0 KB][PDF 1804 KB] (333)
21 [Camera trap survey on the diversity of mammals and birds in Shenzhen, Guangdong Province] 2019 Vol.39(5):565-574
LI Weidong, HU Kaijin, ZENG Yilong, XU Rongshuang, ZHANG Peng [Abstract] ( 820 ) [HTML 0 KB][PDF 41471 KB] (285)
22 [An analysis of genetic structure of snow leopard populations in Sanjiangyuan and Qilianshan National Parks] 2019 Vol.39(4):442-449
ZHANG Yuguang, Charlotte HACKER, ZHANG Yu, XUE Yadong,WU Liji,DAI Yunchuan, LUO Ping,Xierannima,Jan E JANECKA, LI Diqiang [Abstract] ( 775 ) [HTML 0 KB][PDF 4237 KB] (214)
23 [
Camera-trapping survey of the mammals and birds in the Qilian Mountain National Park (Qinghai area), China
 
]
2019 Vol.39(4):466-475
XUE Yadong, LI Jia, HU Yang, MA Li, QIAN Weiqiang, YAN Pinfa, YANG Mingwei, CHEN Daxiang, WU Bo, LI Diqiang [Abstract] ( 774 ) [HTML 0 KB][PDF 37436 KB] (299)
24 [Study on habitat use and activity rhythms of wild boar in eastern region of Northeast Tiger and Leopard National Park#br#] 2019 Vol.39(4):431-441
ZHAO Guojing, GONG Yinan, YANG Haitao, XIE Bing, WANG Tianming, GE Jianping, FENG Limin [Abstract] ( 744 ) [HTML 0 KB][PDF 10363 KB] (181)
25 [Den characteristics and their ecological significance in Himalayan marmots (Marmota himalayana)] 2019 Vol.39(3):258-265
ZHANG Long, GUO Cheng, XIAO Yanhong, XIANG Zuofu [Abstract] ( 729 ) [HTML 0 KB][PDF 1397 KB] (208)
26 [Using auto-trigger camera to observe mating behavior of Hog-badger (Arctonyx collaris)] 2019 Vol.39(3):344-346
GUO Hongxing, CHENG Lin, CHENG Songlin, YUAN Rongbin, MAO Yixian [Abstract] ( 728 ) [HTML 0 KB][PDF 12425 KB] (149)
27 [New record of sun bear(Helarctos malayanus)in Jilong County, Tibet] 2017 Vol.37(4):414-416
ZHOU zhixin,HUANG zhiwen,HU yiming,LI jingjing,WU jianpu,HU huijian [Abstract] ( 726 ) [HTML 0 KB][PDF 26107 KB] (251)
28 [Recognition of female fertilization and social rank by male golden snub-nosed monkeys (Rhinopithecus roxellana)] 2019 Vol.39(3):227-233
ZHAO Haitao, WANG Xiaowei, HOU Dafu, WANG Chengliang, REN Yi, FU Weiwei,LI Baoguo [Abstract] ( 723 ) [HTML 0 KB][PDF 1348 KB] (308)
29 [A review of research on the dietary specialization in vampire bats] 2019 Vol.39(2):202-208
CHEN Yuxuan, ZHAO Huabin [Abstract] ( 719 ) [HTML 0 KB][PDF 8245 KB] (100)
30 [Comparative analysis of fecal microbiota of captive musk deer in juvenile and adult] 2019 Vol.39(3):266-275
ZHAO Guijun, FENG Xiaolan, ZHU Jibin, ZHENG Chengli, JIE Hang, ZENG Dejun, ZHANG Chenglu, QI Wenhua [Abstract] ( 714 ) [HTML 0 KB][PDF 7173 KB] (144)
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn