Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
    Submission Online
    Peer Review
    Editor Work
    Office Work
    Editor-in-chief
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
temple
Top Read Articles
Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All

1 [Phylogenetic study of Ochotona based on mitochondrial Cytb and morphology with a description of one new subgenus and five new species] 2017 Vol.37(1):1-43
LIU Shaoying, JIN Wei, LIAO Rui, SUN Zhiyu, ZENG Tao, FU Jianrong, LIU Yang, WANG Xin, LI Panfeng, TANG Mingkun, CHEN Liming, DONG Li, HAN Mingde, GOU Dan [Abstract] ( 1083 ) [HTML 0 KB][PDF 31573 KB] (510)
2 [Species resources and factors affecting mammals in Shenzhen, Guangdong, China] 2017 Vol.37(3):256-265
ZHANG Libiao, GUO Qiang, LIU Qi, LIU Quansheng, HU Kaijin, SU Qianqian, CHEN Yi, PENG Xingwen, WANG Yingyong, WU Yi, ZHANG Peng [Abstract] ( 758 ) [HTML 0 KB][PDF 4391 KB] (354)
3 [Ecologically-based rodent management in the agro-pastoral ecotone of North China: a case study in Mongolian gerbils] 2017 Vol.37(3):308-306
LIU Wei, ZHONG Wenqin, WAN Xinrong, WANG Jianqing [Abstract] ( 753 ) [HTML 0 KB][PDF 1804 KB] (301)
4 [The impacts of Korean pine cone production and availability on hoarding behaviors of squirrels (Sciurus vulgaris) and chipmunks (Eutamias sibiricus)] 2017 Vol.37(2):124-130
GAO Hongmei, MEI Suonancuo, RONG Ke, MA Jianzhang, ZONG Chen [Abstract] ( 719 ) [HTML 0 KB][PDF 2264 KB] (417)
5 [Geographical variation in the skull morphology of the great Himalayan leaf-nosed bat (Hipposideros armiger)] 2017 Vol.37(3):241-250
HOU Linlin,JIANG Tinglei,LIN Aiqing,FENG Jiang [Abstract] ( 688 ) [HTML 0 KB][PDF 2466 KB] (296)
6 [New record of sun bear(Helarctos malayanus)in Jilong County, Tibet] 2017 Vol.37(4):414-416
ZHOU zhixin,HUANG zhiwen,HU yiming,LI jingjing,WU jianpu,HU huijian [Abstract] ( 660 ) [HTML 0 KB][PDF 26107 KB] (236)
7 [Preliminary study on social structure of Indochinese gray langurs (Trachypithecus crepusculus) in Wuliang Mountian, Yunnan] 2017 Vol.37(1):59-65
XIONG Weiguo, HUANG Zhipang, YIN Longyun, MA Chi, LUO Xu, CUI Liangwei, FAN Pengfei [Abstract] ( 656 ) [HTML 0 KB][PDF 1701 KB] (410)
8 [Molecular identification of voles in the east of the Qinghai-Tibet Plateau] 2017 Vol.37(1):44-52
ZHAO Xianxian, LI Bang, LIN Gonghua,MA Wanjun, JU Hailan, SU Jianping, ZHANG Tongzuo [Abstract] ( 643 ) [HTML 0 KB][PDF 16425 KB] (198)
9 [The oral microbiome diversity base on 16S rDNA high-throughput sequencing technique in Tibetan macaques (Macaca thibetana)] 2017 Vol.37(1):78-86
RAN Yalan, XIA Dongpo, SUN Binhua, WANG Xi, LI Jinhua [Abstract] ( 628 ) [HTML 0 KB][PDF 5964 KB] (368)
10 [Advances and prospects of gut microbiome in wild mammals] 2017 Vol.37(4):399-406
DING Yun, WU Qi, HU Yibo, WANG Xiao, NIE Yonggang, WU Xiaoping, WEI Fuwen [Abstract] ( 616 ) [HTML 0 KB][PDF 1388 KB] (583)
11 [The effects of warm temperature on energy metabolism, thermogenesis and body fat content in female striped hamsters] 2017 Vol.37(2):162-171
TAN Song, WEN Jing, ZHAO Zhijun [Abstract] ( 604 ) [HTML 0 KB][PDF 2708 KB] (235)
12 [Habitat analysis and design of potential ecological corridors for Amur Tiger in Northeastern China] 2017 Vol.37(4):317-326
LI Weiping,BAO Heng,ZHANG Minghai [Abstract] ( 600 ) [HTML 0 KB][PDF 3063 KB] (444)
13 [Discovery of a new formed group and current population status of eastern black crested gibbon in Bangliang National Nature Reserve, Guangxi, China] 2017 Vol.37(3):233-240
WEI Shaogan, MA Changyong, TAN Wujing, YANG Jiang, CUI Liangwei, FAN Pengfei [Abstract] ( 583 ) [HTML 0 KB][PDF 1464 KB] (344)
14 [Personality and its differences among adult free-ranging Tibetan macaques (Macaca thibetana) at Mt. Huangshan, China] 2018 Vol.38(2):117-127
CHEN Rui,GU Zhiyuan,WANG Xi,SUN Binghua,XIA Dongpo,LI Jinhua [Abstract] ( 524 ) [HTML 0 KB][PDF 1511 KB] (336)
15 [Behavior coding and ethogram of the sambar (Rusa unicolor) in field environment] 2018 Vol.38(1):1-11
ZHANG Jindong, LI Yujie, HUANG Jinyan, BAI Wenke, ZHOU Shiqiang, LI Yinghong, ZHOU Caiquan [Abstract] ( 522 ) [HTML 0 KB][PDF 5977 KB] (500)
16 [The status and characteristics of, and solutions to, human-Tibetan brown bear conflicts in the Qinghai Province] 2018 Vol.38(1):28-35
HAN Xufang, ZHANG Ji, CAI Ping, ZHANG Yu, WU Guosheng, WANG Enguang, XU Aichun [Abstract] ( 520 ) [HTML 0 KB][PDF 4386 KB] (375)
17 [Effect of soil pH on geophagy in golden snub-nosed monkey (Rhinopithecus roxellana) in Qinling Mountains] 2018 Vol.38(1):12-17
HE Fengzhi, LI Yanpeng, GAO Ying, HUANG Zhipang, QI Xiaoguang, LI Baoguo [Abstract] ( 510 ) [HTML 0 KB][PDF 1094 KB] (396)
18 [Cloning of the CDS of yak Endothelin-1 gene and construction of its eukaryotic expression plasmid] 2017 Vol.37(3):293-299
WANG Qianhao,LIU Jianfeng,DING Yanping,WANG Jianlin,SHAO Baoping [Abstract] ( 507 ) [HTML 0 KB][PDF 2010 KB] (219)
19 [Molecular evolution of the vomeronasal receptor V1R gene in bats] 2017 Vol.37(1):97-103
HAN Baoyin,WANG Kai,WU Jinwei [Abstract] ( 504 ) [HTML 0 KB][PDF 2617 KB] (283)
20 [Quantification of giant pandas’ visual acuity] 2018 Vol.38(5):433-441
LIN Xiaona, CHU Xiaojing, ZHAO Rui, ZHANG Bowen, LUO Bo, ZHANG Guiquan,LIU Dingzhen [Abstract] ( 502 ) [HTML 0 KB][PDF 3078 KB] (313)
21 [Soil microorganisms and enzymes in burrows of plateau zokor in eastern Qilian Mountain region] 2017 Vol.37(3):284-292
JI Chengpeng, YANG Siwei, ZHOU Yanshan, CHU Bin,HUA Limin [Abstract] ( 496 ) [HTML 0 KB][PDF 1675 KB] (241)
22 [The population of Rhinopithecus brelichi in Fanjingshan National Nature Reserve,Guizhou,China] 2017 Vol.37(1):104-108
GUO Yanqing,ZHOU Jun,SONG Xianhua,DENG Huaiqing,QIU Yang,SHI Lei,ZHOU Jiang [Abstract] ( 494 ) [HTML 0 KB][PDF 2056 KB] (660)
23 [The influence of ecotourism on the gastrointestinal parasites of golden snub-nosed monkeys (Rhinopithecus roxellana)] 2017 Vol.37(1):66-77
ZHANG Bo, YE Pingjing, LU Lang, YAO Hui, YANG Wanji, QIN Jianyong, XIANG Zuofu [Abstract] ( 492 ) [HTML 0 KB][PDF 15654 KB] (236)
24 [Individual differences in BMR and energetic strategies of striped hamsters in response to a high fat diet] 2017 Vol.37(2):179-188
SHI Lulu, TAN Song, WEN Jing, ZHAO Zhijun [Abstract] ( 492 ) [HTML 0 KB][PDF 3036 KB] (225)
25 [Seasonal variation of daily activity patterns and diet of yellow-throated marten (Martes flavigula)] 2019 Vol.39(1):52-61
ZHU Bowei,WANG Bin,RAN Jianghong,LI Bo,HUANG Feng,LI Xiaoqing, GU Xiaodong [Abstract] ( 492 ) [HTML 0 KB][PDF 6510 KB] (181)
26 [aptive breeding of Daurian ground squirrel after overwintering in the laboratory] 2017 Vol.37(2):172-178
BAI Ge, YANG Ming, SONG Shiyi, PENG Xia, ZHANG Huiying, LIU Xinyu [Abstract] ( 481 ) [HTML 0 KB][PDF 29333 KB] (175)
27 [Dominance hierarchy for one-male units in a group of provisioned black-and-white monkeys (Rhinopithecus bieti)] 2017 Vol.37(4):371-378
XIA Wancai,HU Jie,RRN Baoping,HE Xinming,KUANG Peigang,ZHONG Tai,LI Dayong [Abstract] ( 479 ) [HTML 0 KB][PDF 1393 KB] (267)
28 [Habitat selection of Plateau zokor in northern Qilian Mountain] 2017 Vol.37(4):407-413
TIAN Yongliang, ZHOU Jianwei, YU Yingwen, WANG Qiaoling, SHEN Yanze, HUA Limin [Abstract] ( 478 ) [HTML 0 KB][PDF 1206 KB] (345)
29 [Influence of environmental and social factors on activity rhythm and time budget of rhesus macaques (Macaca mulatta) in Karst Habitat] 2017 Vol.37(2):131-138
TANG Chuangbin,JIANG Jianbo,HUANG Chengming,LU Changhu,ZHOU Qihai [Abstract] ( 477 ) [HTML 0 KB][PDF 2467 KB] (396)
30 [Using satellite tracking collars to monitor released captive-bred wild Bactrian camels] 2017 Vol.37(4):336-343
XUE Yadong, LI Diqiang, SUN Zhicheng, YUAN Haifeng [Abstract] ( 475 ) [HTML 0 KB][PDF 4505 KB] (297)
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn