Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
    Submission Online
    Peer Review
    Editor Work
    Office Work
    Editor-in-chief
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
temple
30 Most Down Articles
Published in last 1 year | In last 2 years| In last 3 years| All| Most Downloaded in Recent Month | Most Downloaded in Recent Year|

In last 3 years
  
1 Research progress in conservation biology of endangered mammals in China 2016 Vol.36(3):255-
Wei Fuwen [Abstract] (751) [HTML 0 KB][PDF 1562 KB] (1390)
2 A bibliometrical analysis of status on animal behavior in China 2016 Vol.36(4):476-484
CUI Shaopeng, LI Weiqi, YI Lina, LI Chunwang, ZHU Lan, JIANG Zhigang [Abstract] (419) [HTML 0 KB][PDF 1634 KB] (724)
3 Infra-red Camera Technology Application in the Investigation of Mammals in Beijing Wulingshan National Nature Reserve 2016 Vol.36(3):322-
LAN Hui, JIN Kun [Abstract] (388) [HTML 0 KB][PDF 1076 KB] (711)
4 Infrared Camera Traps for Monitoring Mammal and Bird diversity and Activity Pattern in Limestone habitats 2016 Vol.36(3):272-
Li Shengqiang, Wang Guohai, Shi Zepan, Li Xiankun, Xiao Zhishu, Zhou, Qihai [Abstract] (459) [HTML 0 KB][PDF 1362 KB] (650)
5 The population of Rhinopithecus brelichi in Fanjingshan National Nature Reserve,Guizhou,China 2017 Vol.37(1):104-108
GUO Yanqing,ZHOU Jun,SONG Xianhua,DENG Huaiqing,QIU Yang,SHI Lei,ZHOU Jiang [Abstract] (333) [HTML 0 KB][PDF 2056 KB] (613)
6 Ecological Restoration and Conservation Research of Typical Fragile Ecosystems in China: endangerment mechanisms and conservation technologies of endangered animals 2016 Vol.36(4):469-475
WEI Fuwen,DU Weiguo,ZHAN Xiangjiang,LI Baoguo,YANG Guang,FANG Shengguo,ZHANG Zhengwang,LI Ming [Abstract] (475) [HTML 0 KB][PDF 1256 KB] (570)
7 Condensed tannins contents of foods of Rhinopithecus bieti in Mt. Lasha, Yunnan, China 2016 Vol.36(4):388-396
GUO Aiwei, DANG Xinyan, CHEN Fenfen, ZHANG Yingjun, CUI Liangwei, XIAO Wen [Abstract] (443) [HTML 0 KB][PDF 1392 KB] (553)
8 Camera-trapping survey on the mammal diversity in the Laohegou Nature Reserve, Sichuan Province 2016 Vol.36(3):282-
LI Sheng, WANG Dajun, BU Hongliang, LIU Xiaogeng, JIN Tong [Abstract] (466) [HTML 0 KB][PDF 1610 KB] (547)
9 Advances and prospects of gut microbiome in wild mammals 2017 Vol.37(4):399-406
DING Yun, WU Qi, HU Yibo, WANG Xiao, NIE Yonggang, WU Xiaoping, WEI Fuwen [Abstract] (462) [HTML 0 KB][PDF 1388 KB] (538)
10 Preliminary survey for mammal and bird diversity using camera traps in the Longxi-Hongkou National Nature Reserve of Sichuan Province, Southwest China 2016 Vol.36(3):330-
HU Li, XIE Wenhua, SHANG Tao, JIANG Binkun, XIAO Zhishu [Abstract] (553) [HTML 0 KB][PDF 1835 KB] (528)
11 Camera-trapping survey on the diversity of mammal and pheasant species in Gutianshan National Nature Reserve, Zhejiang Province 2016 Vol.36(3):292-
CHEN Shengwen, YU Jianping, CHEN Xiaonan, SHEN Xiaoli, LI Sheng, MA Keping [Abstract] (457) [HTML 0 KB][PDF 1763 KB] (506)
12 Opportunities and challenges of fecal DNA technology in molecular ecology researches 2018 Vol.38(3):235-246
SHAN Lei, HU Yibo, WEI Fuwen [Abstract] (256) [HTML 0 KB][PDF 1829 KB] (487)
13 Comparison of histochemical and ultrastructural characteristics of extracellular matrix components in the scrotal and cryptorchid testes of the Bactrian camel 2017 Vol.37(2):189-199
YUAN Ligang,LU Yurong,TAO Jinzhong,ZHANG Yong [Abstract] (272) [HTML 0 KB][PDF 36797 KB] (481)
14 Phylogenetic study of Ochotona based on mitochondrial Cytb and morphology with a description of one new subgenus and five new species 2017 Vol.37(1):1-43
LIU Shaoying, JIN Wei, LIAO Rui, SUN Zhiyu, ZENG Tao, FU Jianrong, LIU Yang, WANG Xin, LI Panfeng, TANG Mingkun, CHEN Liming, DONG Li, HAN Mingde, GOU Dan [Abstract] (826) [HTML 0 KB][PDF 31573 KB] (480)
15 Wildlife survey of Taihangshan Macaques National Nature Reserve using camera-trapping in the Jiyuan City of Henan Province, Central China 2016 Vol.36(3):313-
Xue Maosheng, Jiang Bingkun, Li Weibo, Liu Xiaoliang, Hou Weifeng, Wang Pengcheng, Wang Shuai, Nie Huaixin, Zheng He, Bao Huizhi, Wang Shuxian, Huang Xiaoqun, Xiao Zhishu [Abstract] (354) [HTML 0 KB][PDF 944 KB] (477)
16 Behavior coding and ethogram of the sambar (Rusa unicolor) in field environment 2018 Vol.38(1):1-11
ZHANG Jindong, LI Yujie, HUANG Jinyan, BAI Wenke, ZHOU Shiqiang, LI Yinghong, ZHOU Caiquan [Abstract] (326) [HTML 0 KB][PDF 5977 KB] (462)
17 Camera-trapping survey of the diversity of mammals and birds in Fengyang Mountain of Zhejiang Province, China 2018 Vol.38(1):95-103
LI Jia, LIU Fang, YE Lixin, LIU Shenglong, PEN Hui, LI Diqiang [Abstract] (249) [HTML 0 KB][PDF 2115 KB] (443)
18 Using camera traps to investigate mammal and bird diversity in the Jiulianshan National Nature Reserve, Jiangxi Province 2016 Vol.36(3):367-
Yuan Changxi, Zhang Changyou, Xie Wenhua, Huang Xiaoqun, Xiao Zhishu [Abstract] (383) [HTML 0 KB][PDF 2906 KB] (441)
19 Advances in ecological research regarding rhesus macaques (Macaca mulatta) in China 2018 Vol.38(1):74-84
LU Jiqi,TIAN Jundong,ZHANG Peng [Abstract] (285) [HTML 0 KB][PDF 1626 KB] (436)
20 Baseline survey of bird and mammal diversity using camera-trapping in the Changqing National Nature Reserve of ShaanXi Province 2016 Vol.36(3):348-
HE Baisuo, SUN Ruiqian, CHEN Peng, DONG Wei, WANG Jun, WANG Dajun, LI Sheng [Abstract] (642) [HTML 0 KB][PDF 2147 KB] (432)
21 Research on the change of giant pandas’ spatial utilization and road impacts in the Qinling Mountains 2017 Vol.37(3):215-225
LIU Lanmei, LIU Xuehua, JIN Xuelin, WANG Zhichen, GONG Minghao [Abstract] (286) [HTML 0 KB][PDF 5044 KB] (426)
22 New record of a rodent genus (Murinae) in China—Tonkinomys daovantieni 2018 Vol.38(3):309-314
CHENG Shi, CHEN Zhongzheng, CHENG Feng, LI Jiaqi, WAN Tao, LI Quan, LI Xueyou, WU Hailong, JIANG Xuelong [Abstract] (295) [HTML 0 KB][PDF 21069 KB] (419)
23 Habitat analysis and design of potential ecological corridors for Amur Tiger in Northeastern China 2017 Vol.37(4):317-326
LI Weiping,BAO Heng,ZHANG Minghai [Abstract] (441) [HTML 0 KB][PDF 3063 KB] (411)
24 Preliminary survey using infrared camera reveals fauna and avifauna diversity at Hupingshan National Nature Reserve, Hunan, China 2018 Vol.38(1):104-112
YU Guiqing, KANG Zujie, LIU Meisi, CHEN Zhenfa, DENG Zhongci [Abstract] (282) [HTML 0 KB][PDF 1691 KB] (407)
25 Emergence times and seasonality of the great leaf-nosed bat (Hipposideros armiger, Chiroptera: Hipposideridae) in Hong Kong, China 2017 Vol.37(3):251-255
David J. Stanton [Abstract] (319) [HTML 0 KB][PDF 731 KB] (403)
26 Individual identification and population size assessment for Asian elephant based on camera-trapping techniques 2018 Vol.38(1):18-27
YANG Zicheng, CHEN Ying, LI Junsong, WANG Lifan, PIAO You, SONG Zhiyong, SHI Kun [Abstract] (247) [HTML 0 KB][PDF 4009 KB] (398)
27 The impacts of Korean pine cone production and availability on hoarding behaviors of squirrels (Sciurus vulgaris) and chipmunks (Eutamias sibiricus) 2017 Vol.37(2):124-130
GAO Hongmei, MEI Suonancuo, RONG Ke, MA Jianzhang, ZONG Chen [Abstract] (508) [HTML 0 KB][PDF 2264 KB] (395)
28 Preliminary study on social structure of Indochinese gray langurs (Trachypithecus crepusculus) in Wuliang Mountian, Yunnan 2017 Vol.37(1):59-65
XIONG Weiguo, HUANG Zhipang, YIN Longyun, MA Chi, LUO Xu, CUI Liangwei, FAN Pengfei [Abstract] (469) [HTML 0 KB][PDF 1701 KB] (375)
29 Influence of environmental and social factors on activity rhythm and time budget of rhesus macaques (Macaca mulatta) in Karst Habitat 2017 Vol.37(2):131-138
TANG Chuangbin,JIANG Jianbo,HUANG Chengming,LU Changhu,ZHOU Qihai [Abstract] (329) [HTML 0 KB][PDF 2467 KB] (372)
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn