Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
    Submission Online
    Peer Review
    Editor Work
    Office Work
    Editor-in-chief
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
temple
30 Most Down Articles
Published in last 1 year | In last 2 years| In last 3 years| All| Most Downloaded in Recent Month | Most Downloaded in Recent Year|

In last 3 years
  
1 A bibliometrical analysis of status on animal behavior in China 2016 Vol.36(4):476-484
CUI Shaopeng, LI Weiqi, YI Lina, LI Chunwang, ZHU Lan, JIANG Zhigang [Abstract] (448) [HTML 0 KB][PDF 1634 KB] (737)
2 The population of Rhinopithecus brelichi in Fanjingshan National Nature Reserve,Guizhou,China 2017 Vol.37(1):104-108
GUO Yanqing,ZHOU Jun,SONG Xianhua,DENG Huaiqing,QIU Yang,SHI Lei,ZHOU Jiang [Abstract] (373) [HTML 0 KB][PDF 2056 KB] (642)
3 Ecological Restoration and Conservation Research of Typical Fragile Ecosystems in China: endangerment mechanisms and conservation technologies of endangered animals 2016 Vol.36(4):469-475
WEI Fuwen,DU Weiguo,ZHAN Xiangjiang,LI Baoguo,YANG Guang,FANG Shengguo,ZHANG Zhengwang,LI Ming [Abstract] (516) [HTML 0 KB][PDF 1256 KB] (593)
4 Condensed tannins contents of foods of Rhinopithecus bieti in Mt. Lasha, Yunnan, China 2016 Vol.36(4):388-396
GUO Aiwei, DANG Xinyan, CHEN Fenfen, ZHANG Yingjun, CUI Liangwei, XIAO Wen [Abstract] (486) [HTML 0 KB][PDF 1392 KB] (574)
5 Advances and prospects of gut microbiome in wild mammals 2017 Vol.37(4):399-406
DING Yun, WU Qi, HU Yibo, WANG Xiao, NIE Yonggang, WU Xiaoping, WEI Fuwen [Abstract] (506) [HTML 0 KB][PDF 1388 KB] (563)
6 Opportunities and challenges of fecal DNA technology in molecular ecology researches 2018 Vol.38(3):235-246
SHAN Lei, HU Yibo, WEI Fuwen [Abstract] (285) [HTML 0 KB][PDF 1829 KB] (515)
7 Phylogenetic study of Ochotona based on mitochondrial Cytb and morphology with a description of one new subgenus and five new species 2017 Vol.37(1):1-43
LIU Shaoying, JIN Wei, LIAO Rui, SUN Zhiyu, ZENG Tao, FU Jianrong, LIU Yang, WANG Xin, LI Panfeng, TANG Mingkun, CHEN Liming, DONG Li, HAN Mingde, GOU Dan [Abstract] (934) [HTML 0 KB][PDF 31573 KB] (500)
8 Comparison of histochemical and ultrastructural characteristics of extracellular matrix components in the scrotal and cryptorchid testes of the Bactrian camel 2017 Vol.37(2):189-199
YUAN Ligang,LU Yurong,TAO Jinzhong,ZHANG Yong [Abstract] (293) [HTML 0 KB][PDF 36797 KB] (481)
9 Behavior coding and ethogram of the sambar (Rusa unicolor) in field environment 2018 Vol.38(1):1-11
ZHANG Jindong, LI Yujie, HUANG Jinyan, BAI Wenke, ZHOU Shiqiang, LI Yinghong, ZHOU Caiquan [Abstract] (367) [HTML 0 KB][PDF 5977 KB] (477)
10 Camera-trapping survey of the diversity of mammals and birds in Fengyang Mountain of Zhejiang Province, China 2018 Vol.38(1):95-103
LI Jia, LIU Fang, YE Lixin, LIU Shenglong, PEN Hui, LI Diqiang [Abstract] (271) [HTML 0 KB][PDF 2115 KB] (460)
11 Advances in ecological research regarding rhesus macaques (Macaca mulatta) in China 2018 Vol.38(1):74-84
LU Jiqi,TIAN Jundong,ZHANG Peng [Abstract] (307) [HTML 0 KB][PDF 1626 KB] (460)
12 Research on the change of giant pandas’ spatial utilization and road impacts in the Qinling Mountains 2017 Vol.37(3):215-225
LIU Lanmei, LIU Xuehua, JIN Xuelin, WANG Zhichen, GONG Minghao [Abstract] (312) [HTML 0 KB][PDF 5044 KB] (441)
13 Emergence times and seasonality of the great leaf-nosed bat (Hipposideros armiger, Chiroptera: Hipposideridae) in Hong Kong, China 2017 Vol.37(3):251-255
David J. Stanton [Abstract] (354) [HTML 0 KB][PDF 731 KB] (437)
14 Preliminary survey using infrared camera reveals fauna and avifauna diversity at Hupingshan National Nature Reserve, Hunan, China 2018 Vol.38(1):104-112
YU Guiqing, KANG Zujie, LIU Meisi, CHEN Zhenfa, DENG Zhongci [Abstract] (304) [HTML 0 KB][PDF 1691 KB] (434)
15 Habitat analysis and design of potential ecological corridors for Amur Tiger in Northeastern China 2017 Vol.37(4):317-326
LI Weiping,BAO Heng,ZHANG Minghai [Abstract] (485) [HTML 0 KB][PDF 3063 KB] (429)
16 New record of a rodent genus (Murinae) in China—Tonkinomys daovantieni 2018 Vol.38(3):309-314
CHENG Shi, CHEN Zhongzheng, CHENG Feng, LI Jiaqi, WAN Tao, LI Quan, LI Xueyou, WU Hailong, JIANG Xuelong [Abstract] (322) [HTML 0 KB][PDF 21069 KB] (419)
17 Individual identification and population size assessment for Asian elephant based on camera-trapping techniques 2018 Vol.38(1):18-27
YANG Zicheng, CHEN Ying, LI Junsong, WANG Lifan, PIAO You, SONG Zhiyong, SHI Kun [Abstract] (276) [HTML 0 KB][PDF 4009 KB] (418)
18 The impacts of Korean pine cone production and availability on hoarding behaviors of squirrels (Sciurus vulgaris) and chipmunks (Eutamias sibiricus) 2017 Vol.37(2):124-130
GAO Hongmei, MEI Suonancuo, RONG Ke, MA Jianzhang, ZONG Chen [Abstract] (566) [HTML 0 KB][PDF 2264 KB] (405)
19 Preliminary study on social structure of Indochinese gray langurs (Trachypithecus crepusculus) in Wuliang Mountian, Yunnan 2017 Vol.37(1):59-65
XIONG Weiguo, HUANG Zhipang, YIN Longyun, MA Chi, LUO Xu, CUI Liangwei, FAN Pengfei [Abstract] (528) [HTML 0 KB][PDF 1701 KB] (391)
20 Giant panda selection of Fargesia robusta shoots in Wolong Nature Reserve,China 2017 Vol.37(3):226-232
ZHANG Mingchun, LI Zhong, HUANG Yan, HUANG Jinyan, LI Desheng, LIU Dian, ZHOU Xiaoping, ZHOU Shiqiang, LI Rengui, ZHANG Hemin [Abstract] (322) [HTML 0 KB][PDF 1848 KB] (387)
21 Influence of environmental and social factors on activity rhythm and time budget of rhesus macaques (Macaca mulatta) in Karst Habitat 2017 Vol.37(2):131-138
TANG Chuangbin,JIANG Jianbo,HUANG Chengming,LU Changhu,ZHOU Qihai [Abstract] (360) [HTML 0 KB][PDF 2467 KB] (385)
22 Personality variation and adaptation to the environment of the plateau pika (Ochotona curzoniae) 2017 Vol.37(2):115-123
CHENG Qi, QU Jiapeng, ZHANG He, ZHANG Yanmin [Abstract] (352) [HTML 0 KB][PDF 2646 KB] (380)
23 Habitat selection and the response to human disturbances by Anourosorex squamipes 2017 Vol.37(3):266-276
ZONG Hao,XIANG Dabing, WU Sisi, LI Jiang,REN Xi,LI Wanyu,FU Changkun,WANG Qiong,CHEN Shunde [Abstract] (331) [HTML 0 KB][PDF 1898 KB] (378)
24 Effect of soil pH on geophagy in golden snub-nosed monkey (Rhinopithecus roxellana) in Qinling Mountains 2018 Vol.38(1):12-17
HE Fengzhi, LI Yanpeng, GAO Ying, HUANG Zhipang, QI Xiaoguang, LI Baoguo [Abstract] (369) [HTML 0 KB][PDF 1094 KB] (372)
25 The status and characteristics of, and solutions to, human-Tibetan brown bear conflicts in the Qinghai Province 2018 Vol.38(1):28-35
HAN Xufang, ZHANG Ji, CAI Ping, ZHANG Yu, WU Guosheng, WANG Enguang, XU Aichun [Abstract] (377) [HTML 0 KB][PDF 4386 KB] (359)
26 Preliminary camera-trapping survey on wild mammals and birds in Ailaoshan National Nature Reserve, Yunnan Province, China#br# 2018 Vol.38(3):318-322
HE Xuelian, LUO Kang, LU Zhiyun, XIAO Zhishu, LIN Luxiang [Abstract] (331) [HTML 0 KB][PDF 1598 KB] (354)
27 Preliminary investigation for mammal and bird resources using infrared camera traps in Maolan National Nature Reserve, Guizhou 2018 Vol.38(3):323-330
LIU Jia, LIN Jianzhong, LI Shengqiang, LI Youbang, YAO Zhengming, WEI Luming, TAN Chengjiang, ZHOU Qihai, HUANG Chengming [Abstract] (266) [HTML 0 KB][PDF 2987 KB] (352)
28 The oral microbiome diversity base on 16S rDNA high-throughput sequencing technique in Tibetan macaques (Macaca thibetana) 2017 Vol.37(1):78-86
RAN Yalan, XIA Dongpo, SUN Binhua, WANG Xi, LI Jinhua [Abstract] (506) [HTML 0 KB][PDF 5964 KB] (352)
29 Genetic diversity analysis based microsatellite of Asian Elephants in Puer 2017 Vol.37(2):200-206
DU Jiaojiao, HE Changhuan, ZHU Di, YANG Fan, ZHANG Li [Abstract] (345) [HTML 0 KB][PDF 2093 KB] (351)
30 Dynamic status of Sichuan snub-nosed monkey in Foping National Nature Reserve, China 2018 Vol.38(3):247-259
HE Gang, GUO Songtao, JIN Xuelin, HE Shujun, LI Fangfang, LI Cai, WU Fan, HOU Rong, HUANG Kang, HE Xiangbo, LIU Xinyu, Ruliang Pan, LI Baoguo [Abstract] (242) [HTML 0 KB][PDF 22259 KB] (351)
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn