Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
    Submission Online
    Peer Review
    Editor Work
    Office Work
    Editor-in-chief
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
temple
30 Most Down Articles
Published in last 1 year | In last 2 years| In last 3 years| All| Most Downloaded in Recent Month | Most Downloaded in Recent Year|

Most Downloaded in Recent Year
  
1 The energy cost of reproduction in small rodents 2007 Vol.27(1):1-13
Speakman John R. [Abstract] (703) [HTML 0 KB][PDF 264 KB] (1645)
2 Distribution pattern and zoogeographical division of mammals on the Qinghai-Tibet Plateau 2008 Vol.28(4):375-394
HUANG Wei,XIA Lin,YANG Qisen,FENG Zuojian [Abstract] (3729) [HTML 0 KB][PDF 513 KB] (1778)
3 History,current situation and prospects on nature reserves for giant pandas (Ailuropoda melanoleuca) in China 2011 Vol.31(1):10-14
HU Jinchu,ZHANG Zejun ,WEI Fuwen [Abstract] (3463) [HTML 0 KB][PDF 190 KB] (2162)
4 Research advances and perspectives on the ecology of wild giant pandas 2011 Vol.31(4):412-421
WEI Fuwen,ZHANG Zejun,HU Jinchu [Abstract] (1735) [HTML 0 KB][PDF 325 KB] (1722)
5 New bat record from Guangdong Province in China — Arielulus circumdatus (Temminck,1840) 2014 Vol.34(3):292-
ZHANG Libiao,LIU Qi,SHEN Qiqi,ZHU Guangjian,CHEN Yi,ZHAO Jiao,LIU Hui,SUN Yunxiao,GONG Yuening,LI Chaorong [Abstract] (390) [HTML 0 KB][PDF 6424 KB] (1624)
6 A recent survey of bat diversity (Mammalia:Chiroptera)in Macau 2013 Vol.33(2):123-132
WONG Kai Chin,TAN Liangjing,YANG Jian,CHEN Yi,LIU Qi,SHEN Qiqi,CHOI Man [Abstract] (1453) [HTML 0 KB][PDF 2071 KB] (1518)
7 Population genetic structure and population genetic diversity analysis based on mitochondrial DNA of Asian elephant(Elephas maximus) in China 2012 Vol.32(2):90-100
null [Abstract] (2082) [HTML 0 KB][PDF 1450 KB] (1307)
8 Comparison of the Tibetan fox (Vulpes ferrilata) home range size using methods the fixed kernel estimation and the minimum convex polygon 2010 Vol.30(2):163-170
LIU Xiaoqing,WANG Xiaoming,WANG Zhenghuan,LIU Qunxiu,MA Bo [Abstract] (1207) [HTML 0 KB][PDF 861 KB] (1300)
9 Mammalian skeleton specimen preparation using proteolytic enzyme (alcalase)detergent 2009 Vol.29(2):227-230
WU Yonghua,YANG Qisen [Abstract] (1384) [HTML 0 KB][PDF 799 KB] (1610)
10 Marine mammal researches in China 2011 Vol.31(1):20-36
HAO Yujiang,WANG Kexiong,HAN Jiabo,ZHENG Jingsong,XIAN Yijie,YAO Zhiping,LU Zhichuang,LI Haiyan,ZHANG Xianfeng [Abstract] (3089) [HTML 0 KB][PDF 441 KB] (1623)
11 Correlations of male personality features with temporary consortship in Tibetan macaques (Macaca thibetana) 2018 Vol.38(5):442-450
WU Yibing, ZHANG Qixin, WANG Xi, LI Bowen,LI Jinhua [Abstract] (224) [HTML 0 KB][PDF 1620 KB] (235)
12 Mammal and bird diversity survey using camera traps in the Chebaling National Nature Reserve, Guangdong Province 2018 Vol.38(5):504-512
SHU Zufei, LU Xueli, CHEN Lijun, SONG Xiangjin, HUANG Xiaoqun, JIANG Bingkun, XIAO Ronggao, WANG Xincai, ZHANG Yingming, XIAO Zhishu [Abstract] (275) [HTML 0 KB][PDF 1765 KB] (301)
13 The first book about snow leopard in China 2013 Vol.33(2):200-202
null [Abstract] (1184) [HTML 0 KB][PDF 163 KB] (668)
14 Variation of urinary reproductive hormones of a captive female African elephant during gestation 2012 Vol.32(2):175-178
null [Abstract] (1066) [HTML 0 KB][PDF 396 KB] (1160)
15 Isolation and identification of Feline panleukopenia virus in tiger 2007 Vol.27(2):170-174
YANG Songtao,WANG Ligang,GE Rui,LIU Dan,ZOU Xiaohuan,WANG Wei,WANG Tiecheng,ZHOU Ming,FENG Na,HUANG Geng,HUA Yuping,XIA Xianzhu [Abstract] (1260) [HTML 0 KB][PDF 868 KB] (964)
16 Quantification of giant pandas’ visual acuity 2018 Vol.38(5):433-441
LIN Xiaona, CHU Xiaojing, ZHAO Rui, ZHANG Bowen, LUO Bo, ZHANG Guiquan,LIU Dingzhen [Abstract] (348) [HTML 0 KB][PDF 3078 KB] (292)
17 Survey on the resources status of dugong in Hainan Province,China 2007 Vol.27(1):68-73
WANG Peilie, HAN Jiabo, MA Zhiqiang, WANG Nianbin [Abstract] (952) [HTML 0 KB][PDF 252 KB] (1078)
18 Mammalian fauna and its vertical changes in Mt. Qomolangma National Nature Reserve,Tibet,China 2014 Vol.34(1):28-37
HU Yiming,YAO Zhijun,HUANG Zhiwen2 ,TIAN Yuan,LI Haibin,PU Qiong,YANG Daode,HU Huijian [Abstract] (999) [HTML 0 KB][PDF 1347 KB] (1765)
19 Night roost selection by Cynopterus sphinx (Chiroptera:Pteropodidae) and characteristics of the tent 2014 Vol.34(3):286-
LIU Qi,SHEN Qiqi,WONG Kaichin,CHEN Yi,ZHAO Jiao,SHAO Yonggang,SUN Yunxiao,KAN Honpio,LEI Chiioi,NG Chokhim,CHEN Min,ZHANG Libiao [Abstract] (339) [HTML 0 KB][PDF 3854 KB] (972)
20 Effect of the contraceptive compound (EP-1)on reproduction of the Djungarian hamster (Phodopus campbelli) in the typical steppe 2006 Vol.26(4):392-397
WAN Xinrong,SHI Yansheng,BAO Xiang,GUAN Qige,YU Chen,WANG Guanghe,LIU Wei,ZHANG Zhibin,ZHONG Wenqin,JIAO Yusheng,HASI Qimuge [Abstract] (813) [HTML 0 KB][PDF 250 KB] (734)
21 A preliminary survey of population size and habitats of Marco Polo sheep (Ovis ammon polii )in Taxkorgan Nature Reserve,Xinjiang,China 2007 Vol.27(4):317-324
GONG Minghao,DAI Zhigang,ZENG Zhigao,ZHANG Qiong,SONG Yanling [Abstract] (1196) [HTML 0 KB][PDF 1134 KB] (987)
22 Taxonomy and conservation status of gibbons in China 2012 Vol.32(3):248-258
null [Abstract] (1967) [HTML 0 KB][PDF 774 KB] (1496)
23 Distribution patterns and species diversity of mammals in Anhui Province 2007 Vol.27(2):175-184
WANG Xinjian,ZHOU Lizhi,ZHANG Youyu,XING Yajun,GU Changming [Abstract] (861) [HTML 0 KB][PDF 1190 KB] (1106)
24
A preliminary study on the energy content of the main food plants of François’ langur (Trachypithecus francoisi) in Fusui, Guangxi, China
2015 Vol.35(3):260-270
HUANG Xiaohong, LI Youbang, LU Shiyi, ZHAO Fei, WEI Zhouquan [Abstract] (248) [HTML 0 KB][PDF 1512 KB] (1139)
25 Application of infrared cameras for wildlife surveys in the Bulong Nature Reserve, Xishuangbanna Prefecture, Yunnan Province 2018 Vol.38(5):513-518
WANG Qiaoyan, HE Youcai, ZHANG Mingxia, SONG Junping, TAO Yongxiang, ZHANG Zhongyuan, YAN Zhangjian,YANG Hongpei [Abstract] (226) [HTML 0 KB][PDF 2236 KB] (254)
26 Research progress in conservation biology of endangered mammals in China 2016 Vol.36(3):255-
Wei Fuwen [Abstract] (791) [HTML 0 KB][PDF 1562 KB] (1425)
27 Preliminary analysis on taxonomic status of golden wild yak in Tibet 2015 Vol.35(1):48-54
HOU Yunyun, ZHANG Yuguang, LU Hui, LIU Fang, LI Diqiang, FENG Jinchao [Abstract] (564) [HTML 0 KB][PDF 1458 KB] (892)
28 Feeding activity of François langurs in Karst habitat 2007 Vol.27(3):243-248
ZHOU Qihai,CAI Xiangwen,HUANG Chengming,LI Youbang,LUO Yaping [Abstract] (762) [HTML 0 KB][PDF 1396 KB] (1251)
29 Genetic diversity of black muntjac (Muntiacus crinifrons)in Jiulongshan National Nature Reserve by feces DNA 2012 Vol.32(2):101-109
null [Abstract] (1972) [HTML 0 KB][PDF 847 KB] (987)
30 Distribution and vicissitude of gibbons (Hylobatidae)in China during the last 500 years 2013 Vol.33(3):258-266
ZHOU Yunhui,ZHANG Peng [Abstract] (975) [HTML 0 KB][PDF 1509 KB] (1129)
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn