Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
    Submission Online
    Peer Review
    Editor Work
    Office Work
    Editor-in-chief
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
temple
30 Most Down Articles
Published in last 1 year | In last 2 years| In last 3 years| All| Most Downloaded in Recent Month | Most Downloaded in Recent Year|

Most Downloaded in Recent Year
  
1 Taxonomy and conservation status of gibbons in China 2012 Vol.32(3):248-258
null [Abstract] (2842) [HTML 0 KB][PDF 774 KB] (2257)
2 Distribution pattern and zoogeographical division of mammals on the Qinghai-Tibet Plateau 2008 Vol.28(4):375-394
HUANG Wei,XIA Lin,YANG Qisen,FENG Zuojian [Abstract] (4911) [HTML 0 KB][PDF 513 KB] (2586)
3 Marine mammal researches in China 2011 Vol.31(1):20-36
HAO Yujiang,WANG Kexiong,HAN Jiabo,ZHENG Jingsong,XIAN Yijie,YAO Zhiping,LU Zhichuang,LI Haiyan,ZHANG Xianfeng [Abstract] (3952) [HTML 0 KB][PDF 441 KB] (2297)
4 THE DISTRIBUTION OF THE CHINESE WATER DEER ( HYDROPOTES INERMIS) IN ZHOUSHAN ARCHIPELAGO,ZHEJIANG PROVINCE, CHINA 2002 Vol.22(2):98-107
GUO Guangpu ZHANG Endi [Abstract] (785) [HTML 0 KB][PDF 139 KB] (1111)
5 Discussed and revised geographical distribution of Chimarrogale leander in China 2020 Vol.40(3):231-238
WANG Qiaoyun, XIAO Haoyun, LIU Shaoying, CHEN Shunde, YANG Li, XIAO Fei, ZHANG Lu, HE Kai [Abstract] (410) [HTML 0 KB][PDF 25226 KB] (348)
6 Comparison of the Tibetan fox (Vulpes ferrilata) home range size using methods the fixed kernel estimation and the minimum convex polygon 2010 Vol.30(2):163-170
LIU Xiaoqing,WANG Xiaoming,WANG Zhenghuan,LIU Qunxiu,MA Bo [Abstract] (2090) [HTML 0 KB][PDF 861 KB] (1829)
7 A new record of genus Pantherina in Ningxia Hui Autonomous Region, China—Pantherina griselda (Thomas, 1912) 2020 Vol.40(3):302-306
PU Yingting, JIANG Haijun, WANG Xuming, TANG Keyi, WANG Qiong, LIAO Rui, CHEN Shunde, LIU Shaoying [Abstract] (384) [HTML 0 KB][PDF 19238 KB] (349)
8 Investigation on the population of wild Bengal tiger (Panthera tigris tigris) in Medog, Tibet 2019 Vol.39(5):504-513
WANG Yuan1, LIU Wulin1, LIU Feng, LI Sheng, ZHU Xuelin, JIANG Zhigang, FENG Limin,, LI Bingzhang [Abstract] (936) [HTML 0 KB][PDF 100104 KB] (740)
9 The analysis on activity rhythms of several ungulates in extreme arid desert region based on infrared camera data 2020 Vol.40(2):120-128
LI Jianliang,LI Jiaqi,WANG Liang,PEI Pengzu,MA Donghui,ZHUO Mengya, BAO Xinkang [Abstract] (293) [HTML 0 KB][PDF 2545 KB] (333)
10 Multivariate similarity clustering analysis on zoogeographical distribution of mammals in China 2020 Vol.40(3):271-281
LIU Jiaheng, LU Jiqi [Abstract] (297) [HTML 0 KB][PDF 2978 KB] (317)
11 Preliminary survey of mammal and bird diversity of Guangxi Maoershan National Nature Reserve - Based on Infrared Camera Monitoring 2016 Vol.36(3):338-
Wang Guohai, Li Shengqiang, Shi Zepan, Wang Shaoneng, Ye Jianping, Zhou Qihai [Abstract] (522) [HTML 0 KB][PDF 37301 KB] (592)
12 Distribution pattern and zoogeographical discussion of mammals in Xin-jiang 2007 Vol.27(4):325-337
HUANG Wei,XIA Lin,FENG Zuojian,YANG Qisen [Abstract] (876) [HTML 0 KB][PDF 882 KB] (1508)
13 Survey on the resources status of dugong in Hainan Province,China 2007 Vol.27(1):68-73
WANG Peilie, HAN Jiabo, MA Zhiqiang, WANG Nianbin [Abstract] (1152) [HTML 0 KB][PDF 252 KB] (1551)
14 Molecular phylogeography of bats in China 2014 Vol.34(3):298-
LIN Aiqing,SUN Keping,FENG Jiang [Abstract] (531) [HTML 0 KB][PDF 2712 KB] (1129)
15 Feeding activity of François langurs in Karst habitat 2007 Vol.27(3):243-248
ZHOU Qihai,CAI Xiangwen,HUANG Chengming,LI Youbang,LUO Yaping [Abstract] (1583) [HTML 0 KB][PDF 1396 KB] (1729)
16 Sexual size dimorphism in animals and the relative research in bats 2014 Vol.34(3):313-
WU Hui,JIANG Tinglei,FENG Jiang [Abstract] (789) [HTML 0 KB][PDF 1449 KB] (1546)
17 History,current situation and prospects on nature reserves for giant pandas (Ailuropoda melanoleuca) in China 2011 Vol.31(1):10-14
HU Jinchu,ZHANG Zejun ,WEI Fuwen [Abstract] (4341) [HTML 0 KB][PDF 190 KB] (2624)
18 A STATISTICAL OF LIST THE PRECIOUS TERRESTRAL MAMMALS IN CHINA 1999 Vol.19(1):71-75
WANG Fengqin,WANG Xuegao [Abstract] (318) [HTML 0 KB][PDF 125 KB] (435)
19 The diversity of polygynous social systems among multi-level societies in non-human primates 2010 Vol.30(3):322-338
QI Xiaoguang,ZHANG Peng,LI Baoguo,Kunio Watanabe [Abstract] (2284) [HTML 0 KB][PDF 2328 KB] (1242)
20 The origin and phylogenetics of Hainan Eld’s deer and implications for Eld’s deer conservation 2009 Vol.29(4):365-371
ZHANG Qiong,ZENG Zhigao,SUN Lifeng,SONG Yanling [Abstract] (2566) [HTML 0 KB][PDF 602 KB] (955)
21 A recent survey of bat diversity (Mammalia:Chiroptera)in Macau 2013 Vol.33(2):123-132
WONG Kai Chin,TAN Liangjing,YANG Jian,CHEN Yi,LIU Qi,SHEN Qiqi,CHOI Man [Abstract] (2314) [HTML 0 KB][PDF 2071 KB] (1978)
22 The application of infrared camera in mammal research in Guanyinshan Nature Reserve,Shaanxi 2012 Vol.32(1):67-71
WU Pengfeng,LIU Xuehua,CAI Qiong,HE Xiangbo,Melissa Songer,ZHU Yun,SHAO Xiaoming [Abstract] (2963) [HTML 0 KB][PDF 410 KB] (1546)
23 Effects of meteorological factors on singing behavior of eastern black crested gibbons (Nomascus nasutus) 2010 Vol.30(4):377-383
FEI Hanlan,FAN Pengfei,XIANG Zuofu,MA Changyong,ZHANG Wen,HUANG Tao [Abstract] (1591) [HTML 0 KB][PDF 473 KB] (1174)
24 Mating behavior of captive wolves (Canis lupus) in Heilongjiang,China 2010 Vol.30(4):384-389
SHA Weilai,ZHANG Honghai,KONG Fanfan,CHEN Lei,ZHANG Chengde [Abstract] (2383) [HTML 0 KB][PDF 237 KB] (1357)
25 Preliminary report of camera trapping survey for mammals and birds in Miyaluo Provincial Nature Reserve, Sichuan Province 2020 Vol.40(6):634-645
CHEN Xing, HU Xixi, LIU Mingxing, LI Jiaqi, PENG Yonghong, Lü Xu, WANG Xiaofang, LI Sheng, GUAN Tianpei [Abstract] (488) [HTML 0 KB][PDF 37465 KB] (278)
26 New record of sun bear(Helarctos malayanus)in Jilong County, Tibet 2017 Vol.37(4):414-416
ZHOU zhixin,HUANG zhiwen,HU yiming,LI jingjing,WU jianpu,HU huijian [Abstract] (768) [HTML 0 KB][PDF 26107 KB] (513)
27 Camera trap survey on the diversity of mammals and birds in Shenzhen, Guangdong Province 2019 Vol.39(5):565-574
LI Weidong, HU Kaijin, ZENG Yilong, XU Rongshuang, ZHANG Peng [Abstract] (863) [HTML 0 KB][PDF 41471 KB] (476)
28 Chinese Babax (Babax lanceolatus) was predated by a wild Rhinopithecus roxellana in Shennongjia National Park, China 2019 Vol.39(5):585-589
ZHU Zunyan, HUANG Tianpeng, YAO Hui, YANG Wanji, XIANG Zuofu [Abstract] (875) [HTML 0 KB][PDF 22273 KB] (380)
29 Research progress in conservation biology of endangered mammals in China 2016 Vol.36(3):255-
Wei Fuwen [Abstract] (1720) [HTML 0 KB][PDF 1562 KB] (1765)
30 Pathological anatomy and death cause of a stranded Risso’s dolphin (Grampus griseus) 2020 Vol.40(2):152-161
ZENG Qianhui, AIERKEN Reyilamu, LI Jia, ZHONG Mingding, ZHU Qian, ZHENG Jinsong [Abstract] (292) [HTML 0 KB][PDF 74699 KB] (258)
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn