Survey on the resources status of dugong in Hainan Province,China
WANG Peilie, HAN Jiabo, MA Zhiqiang, WANG Nianbin
. 2007, (1): 68 -73 .