A PRELIMINARY STUDY ON THE REARING AND BREEDING OF OUNCE, PANTHERA UNCIA
LIAO Yianfa, LUO Huanwen, LIOU Dening, XU Shuren, YUAN Binkui
. 1986, (2): 93 -100 .