Species resources and factors affecting mammals in Shenzhen, Guangdong, China
ZHANG Libiao, GUO Qiang, LIU Qi, LIU Quansheng, HU Kaijin, SU Qianqian, CHEN Yi, PENG Xingwen, WANG Yingyong, WU Yi, ZHANG Peng
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2017, (3): 256 -265 .  DOI: 10.16829/j.slxb.201703006