Genetic structure of the Himalayan marmot( Marmota himalayana)population in eastern Qinghai Province
YAN Jingyan, LIN Gonghua, CHEN Hongjian, LI Qian, QIN Wen, SU Jianping, ZHANG Tongzuo
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2018, (5): 458 -466 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150202