Discovery of Gongshan Muntjac ( Muntiacus gongshanensis) in Tengchong, Yunnan Province
HUANG Xiangyuan, ZHANG Xingchao, Chan Pui Lok Bosco, Li Fei
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2019, (5): 595 -598 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150252