Population dynamics of semi-free-ranging rhesus macaque ( Macaca mulatta) in Qianlingshan Park, Guizhou, China
ZHU Yuan, LU Zhiyuan, LI Da, WANG Qi, SU Haijun
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2019, (6): 630 -638 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150281