A new record of mammals in Ningxia Hui Autonomous Region—Reeve’s muntjac ( Muntiacus reevesi Ogilby, 1839)
LUO Juanjuan, QIN Jiahui, LI Jiaqi, LAN Guangcheng, GUO Zhihong, XU Yongheng, SONG Sen
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2019, (6): 688 -693 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150262