First record of genus Mesechinus (Mammalia: Erinaceidae) in Anhui Province, China— Mesechinus hughi
CHEN Zhongzheng, TANG Xiaofan, TANG Hongyi, ZHAO Hantao, MIAO Qiaoli, SHI Zifan, WU Hailong
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2020, (1): 96 -99 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150318