Temporal and spatial distribution of anthropological disturbance in sika deers’ habitat of Qingliangfeng National Nature Reserve
LIU Zhou, ZHOU Hu, GUO Rui, ZHANG Shusheng, XU Lijuan, LUO Yuan, XU Aichun
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2020, (4): 355 -363 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150396