Seasonal changes of physiological and blood indices of captive giant panda
DENG Linhua, CHEN Yan, WEI Rongping, WANG Chengdong, HUANG Shan, WEI Ming, XU Yalin, WANG Qun, LI Desheng, ZHANG Zhizhong
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2020, (4): 398 -406 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150347