Spatiotemporal relationships between snow leopard( Panthera uncia) and red fox( Vulpes vulpes) in Qionglai Mountains, Sichuan Province
SHI Xiaogang, SHI Xiaoyun, HU Qiang, FENG Xi, JIN Senlong, CHENG Yuehong, ZHANG Jing, YAO Meng, LI Sheng
ACTA Theriologica Sinica . 2021, (2): 115 -127 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150475