Effects of seed coat thickness on rodents' seed dispersal behavior and seed fate
ZHU Yunlong, YANG Xifu, GU Haifeng, TENG Yuwei, ZHANG Zhibin
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2021, (6): 667 -675 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150555