The effects of affiliative relationship on aggressive behavior in Tibetan macaques
Tong ZHANG, Xi WANG, Qixin ZHANG, Jinhua LI
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2022, (4): 370 -378 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150644