Effects of food resources seasonality on home range utilization of wild Tibetan macaque ( Macaca thibetana)
Yadong LI, Bowen LI, Xi WANG, Penghui LI, Jinhua LI
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2022, (6): 624 -633 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150647