Vkorc1 polymorphism of two rodent species in different habitats
Xingen YANG, Yanlong WANG, Bo ZOU, Wenying CHANG, Yu HOU, Youyou ZHAO, Tinglin WANG, Jianxu ZHANG
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2022, (6): 687 -697 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150692