Effects of exogenous leptin injection on adaptive thermogenesis in Eothenomys miletus between Kunming and Dali regions
CHEN Huibao, JIA Ting, ZHANG Di, ZHANG Hao, WANG Zhengkun, ZHU Wanlong
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2023, (1): 21 -32 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150667