Bird and mammal diversity inventory by camera trapping in the Neixiang Baotianman National Nature Reserve, Henan Province
Qinghao ZHANG, Song YAO, Kai XU, Tong LIU, Wenhong XIAO, Bingyong BAI, Xiaoqun HUANG, Zhishu XIAO
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2023, (2): 206 -214 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150633