Behavioral ethogram and posture‒act‒environment coding system of wild Leopard cats ( Prionailurus bengalensis) based on infrared camera technology
Ling LIU, Aigang XIAO, Tiejian ZHAO, Xiaomei FENG, Suxia SHEN, Xianwang LU, Hongwu GUAN, Dapeng ZHAO
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2023, (3): 270 -279 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150713