Screening the critical morphology and skull indices for identifying Rattus norvegicus and Rattus tanezumi
Yan CHEN, Yaxian YUE, Tao WANG, Lei ZHEN, Donghui LI, Runyu TAO, Ying SONG, Deng WANG
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2023, (3): 322 -332 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150720