Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
    Submission Online
    Peer Review
    Editor Work
    Office Work
    Editor-in-chief
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
temple
Quick Search  
  Adv Search
2008 Vol. 28, No. 2
Published: 07 July 2008

 
109 Microsatellite polymorphisms and population genetic structure of sika deer in China
WU Hua, HU Jie, WAN Qiuhong, FANG Shengguo, LIU Wuhua, ZHANG Shuyan
2008 Vol. 28 (2): 109-116 [Abstract] ( 1636 ) HTML (1 KB)  PDF (345 KB)  ( 841 )
117 Sequence variation at the swine lymphocyte antigen locus DRB exon 2 in Chinese wild boars (Sus scrofa)
DING Dong,SHEN Feifei,ZHANG Baowei,LI Chongqi,ZHANG Chenling,ZHOU Kaiya,CHANG Qing
2008 Vol. 28 (2): 117-125 [Abstract] ( 1254 ) HTML (1 KB)  PDF (691 KB)  ( 938 )
126 Screening microsatellite DNA markers and genetic variation analysis of wild
Asian elephant population in Mengyang Nature Reserve

CAI Qingxiu,LIN Liu,PAN Wenjing,LUO Shujin,ZHANG Li
2008 Vol. 28 (2): 126-134 [Abstract] ( 1490 ) HTML (1 KB)  PDF (476 KB)  ( 829 )
135 Effects of population density on demography and individual corticosterone
level during breeding period in root voles (Microtus oeconomus)
BIAN Jianghui,WU Yan,ZHOU Kangkang
2008 Vol. 28 (2): 135-143 [Abstract] ( 631 ) HTML (1 KB)  PDF (520 KB)  ( 622 )
144 Seasonal variation of family group structure of plateau pikas (Ochotona curzoniae)

QU Jiapeng,YANG Min,LI Wenjing,LI Kexin,ZHANG Yanming,Andrew T. Smith
2008 Vol. 28 (2): 144-150 [Abstract] ( 1592 ) HTML (1 KB)  PDF (403 KB)  ( 723 )
151 Effects of long-term forced exercise training on body mass and serum lep- tin concentrations in Brandt’s voles
LI Yulian,ZHAN Xinmei,LIU Xiuzhen,CHEN Lei,WANG Dehua
2008 Vol. 28 (2): 151-156 [Abstract] ( 1759 ) HTML (1 KB)  PDF (310 KB)  ( 669 )
157 Effects of cold exposure on mitochondrial respiration of liver,diaphragm and cardiac muscle in tree shrews (Tupaia belangeri)
XIE Jing,WANG Ying,LIAN Xiao,WANG Zhengkun
2008 Vol. 28 (2): 157-164 [Abstract] ( 1469 ) HTML (1 KB)  PDF (422 KB)  ( 765 )
165 Regional distribution and population size fluctuation of wild Amur tiger (Panthera tigris altaica)in Heilongjiang Province
ZHOU Shaochun,SUN Haiyi,ZHANG Minghai,LU Xiangdong,YANG Jiao,LI Lin
2008 Vol. 28 (2): 165-173 [Abstract] ( 1578 ) HTML (1 KB)  PDF (1239 KB)  ( 959 )
174 Population trends and ecological traits of giant pandas in Foping Nature Reserve based on long-term monitoring data
LIU Xinyu,ZHANG Zejun,ZHENG Xiaoyan,ZHAO Naxun,RUAN Yinqin
2008 Vol. 28 (2): 174-179 [Abstract] ( 1197 ) HTML (1 KB)  PDF (263 KB)  ( 747 )
180 Application research of radio-tracking data on giant panda movements in Wolong Nature Reserve,China
LIU Xuehua,WANG Ting,WANG Pengyan,YANG Jian
2008 Vol. 28 (2): 180-186 [Abstract] ( 1418 ) HTML (1 KB)  PDF (1343 KB)  ( 934 )
187 Vocalization behaviour of Sichuan sika deer (Cervur nippon sichuanicus) during rut
NING Jizu,GUO Yanshu,ZHENG Huizhen
2008 Vol. 28 (2): 187-193 [Abstract] ( 2286 ) HTML (1 KB)  PDF (944 KB)  ( 1477 )
194 Activity rhythm and behavioral time budgets of the captive forest musk deer (Moschus berezovskii)in spring
XUE Cheng,MENG Xiuxiang,XU Hongfa,XIAO Yu
2008 Vol. 28 (2): 194-200 [Abstract] ( 1308 ) HTML (1 KB)  PDF (318 KB)  ( 655 )
201 Geographic variation in giant squirrels Ratufa bicolor (Sciuridae:Ratufinae)from China based on cranial measurable variables
LI Song,YANG Junxing,JIANG Xuelong,WANG Yingxiang
2008 Vol. 28 (2): 201-206 [Abstract] ( 1448 ) HTML (1 KB)  PDF (398 KB)  ( 581 )
207 Predicting the number of mammal species from the number of genera and families in China
ZHENG Ziwen,ZHANG Chunlan,HU Huijian,JIANG Zhigang,WANG Zuwang
2008 Vol. 28 (2): 207-211 [Abstract] ( 1402 ) HTML (1 KB)  PDF (243 KB)  ( 546 )
212 Serological evaluation of the efficacy of the multivalent canine distemper attenuated live vaccines on giant pandas (Ailuropoda melanoleuca)
WANG Chengdong, YANG Songtao, WU Kaibo, GAO Yuwei, ZANG Zhihe, LUO Li, WANG Whengyu, WANG Tiecheng, YAN Yubao, HU Juan,YANG Zhi, LAN Jinchao
2008 Vol. 28 (2): 212-216 [Abstract] ( 1622 ) HTML (1 KB)  PDF (180 KB)  ( 636 )
217 Genetic variations of haemagglutinin protein gene of canine distemper virus isolated from breeding fox and raccoon dog
ZENG Xiangwei,LIU Lanlan,HUA Yuping
2008 Vol. 28 (2): 217-220 [Abstract] ( 1190 ) HTML (1 KB)  PDF (195 KB)  ( 815 )
221 The musk production of captive alpine musk deer (Moschus chrysogaster)from Xinglongshan Musk Deer Farm of Gansu Province,China
KANG Fagong,LIU Zhixiao,CHEN Jiangguo,WANG Chenghua,LIANG Liang,XU Zhong,DENG Kaidong
2008 Vol. 28 (2): 221-224 [Abstract] ( 1725 ) HTML (1 KB)  PDF (199 KB)  ( 656 )
  News
  Links
·
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn