Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
    Submission Online
    Peer Review
    Editor Work
    Office Work
    Editor-in-chief
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
temple
Quick Search  
  Adv Search
2008 Vol. 28, No. 1
Published: 07 July 2008

 
1 Gray-tailed voles prefer interior to edge habitats
WOLFF Jerry O, BOND Monica L
2008 Vol. 28 (1): 1-6 [Abstract] ( 1251 ) HTML (1 KB)  PDF (129 KB)  ( 450 )
7 Food habits of Asiatic black bears in the Xiao Xing'anling Mountains
WANG Wen, MA Jianzhang, YU Huiliang, HU Liqing
2008 Vol. 28 (1): 7-13 [Abstract] ( 1478 ) HTML (1 KB)  PDF (231 KB)  ( 800 )
14 Food habits of Tibetan antelope (Pantholops hodgsoni)in the Kekexili Nature Reserve
CAO Yifan,SU Jianping,LIAN Xinming,ZHANG Tongzuo,CUI Qinghu
2008 Vol. 28 (1): 14-19 [Abstract] ( 1927 ) HTML (1 KB)  PDF (249 KB)  ( 1082 )
20 Diurnal behavior and time budget of a Yangtze finless porpoise (Neophocaena phocaenoides asiaeorientalis) mother during lactation
SHU Jiakuan,JIANG Wenhua,ZHENG Bangyou,HAN Demin,YU Daoping
2008 Vol. 28 (1): 20-27 [Abstract] ( 1505 ) HTML (1 KB)  PDF (324 KB)  ( 564 )
28 Vigilance and defensive behavior of Asiatic wild asses
BI Junhuai, HU Defu, DING Ying, JIANG Zhigang,SI Xiaoyan
2008 Vol. 28 (1): 28-32 [Abstract] ( 1367 ) HTML (1 KB)  PDF (376 KB)  ( 526 )
33 Food habits of the Kulan (Equus hemionus)in autumn
LIU Wei,YANG Weikang, XU Wenxuan,
2008 Vol. 28 (1): 33-36 [Abstract] ( 1361 ) HTML (1 KB)  PDF (204 KB)  ( 1165 )
37 Effect of seed size on hoarding behavior of Edward's long-tailed rats(Leopoldamys edwardsi)
CHANG Gang,XIAO Zhishu,ZHANG Zhibin
2008 Vol. 28 (1): 37-41 [Abstract] ( 1316 ) HTML (1 KB)  PDF (221 KB)  ( 613 )
42 Postnatal growth and age estimation in villus noctule (Nyctalus velutinus)
SHI Hongyan,LIU Hao,WU Yi,HU Jingchu
2008 Vol. 28 (1): 42-48 [Abstract] ( 1274 ) HTML (1 KB)  PDF (251 KB)  ( 879 )
49 Effects of cross-fostering during early postnatal period on body weight development in root vole (Microtus oeconomus)
SUN Ping,ZHAO Xinquan,ZHAO Yajun,WANG Dehua
2008 Vol. 28 (1): 49-55 [Abstract] ( 1314 ) HTML (1 KB)  PDF (278 KB)  ( 685 )
56 Estimation of winter carrying capacity of wapiti in the Eastern Wandashan Mountains,Heilongjiang Province,China
ZHANG Minghai,LIU Qunxiu
2008 Vol. 28 (1): 56-64 [Abstract] ( 1052 ) HTML (1 KB)  PDF (292 KB)  ( 623 )
65 Evaporative water loss and body temperature regulation in Eothenomys iletus and Apodemus chevrieri
ZHU Wanlong,YANG Yonghong,JIA Ting,LIAN Xiao,WANG Zhengkun,GONG Zhengda,GUO Xianguo
2008 Vol. 28 (1): 65-74 [Abstract] ( 1561 ) HTML (1 KB)  PDF (324 KB)  ( 923 )
75 cDNA cloning and sequences analysis of acidic ribosomal phosphoprotein P1(RPLP1)from giant panda
DU Yujie,HOU Wanru,PENG Zhengsong,ZHOU Caiquan
2008 Vol. 28 (1): 75-80 [Abstract] ( 1204 ) HTML (1 KB)  PDF (291 KB)  ( 1216 )
81 Diagnosis and etiopathogenesis analysis on Sichuan golden monkey with myocarditis
HE Wenqi,LU Huijun,SONG Deguang,CHENG Jun,GAI Xianying,CHEN Qijun, GAO Feng
2008 Vol. 28 (1): 81-86 [Abstract] ( 1313 ) HTML (1 KB)  PDF (946 KB)  ( 685 )
87 Isolation and identification of rotavirus from giant panda cubs
WANG Chengdong,YAN Qigui,ZHANG Zhihe,LUO Li,FAN Wenqiao,YANG Zhi,LAN Jingchao,HUANG Xiangming,LI Mingxi
2008 Vol. 28 (1): 87-91 [Abstract] ( 1309 ) HTML (1 KB)  PDF (418 KB)  ( 921 )
92 Clinical investigation of toxic hepatitis of red pandas (Ailurus fulgens)induced by mycotoxins in diet
XIU Yunfang, SHAO Liangping, XU Suhui, WANG Dechun,CHEN Ting, WENG Nina,CHEN Yucun
2008 Vol. 28 (1): 92-95 [Abstract] ( 1314 ) HTML (1 KB)  PDF (201 KB)  ( 541 )
96 Discovery of Isospora from Panthera tigris altaica
HOU Zhijun,HUA Yuping,LIU Jianli,ZENG Xiangwei,CHAI Hongliang,SUN Ying,LIU Dan,XIA Xianzhu
2008 Vol. 28 (1): 96-100 [Abstract] ( 1194 ) HTML (1 KB)  PDF (388 KB)  ( 777 )
101 Serological survey of feline panleukopenia virus in felines
YANG Songtao, ZHOU Ming,WANG Tiecheng,WANG Ligang,WANG Shujun, LIU Dan, HUANG Geng,WANG Wei,XIA Xianzhu
2008 Vol. 28 (1): 101-104 [Abstract] ( 1230 ) HTML (1 KB)  PDF (189 KB)  ( 796 )
105 Some measurements of the rare false killer whale (Pseudorca crassidens)
ZHU Qian,LI Xiang,MA Mu,SUN Yumiao
2008 Vol. 28 (1): 105-108 [Abstract] ( 1035 ) HTML (1 KB)  PDF (518 KB)  ( 893 )
  News
  Links
·
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn