Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
    Submission Online
    Peer Review
    Editor Work
    Office Work
    Editor-in-chief
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
temple
Quick Search  
  Adv Search
1998 Vol. 18, No. 2
Published: 07 July 2008

 
81 THE PRESENT STATUSOF NUMBER AND DISTRIBUTION OF TIGERS IN JINZHU TSANGPO VALLEY, SOUTHEASTERN TIBET
ZHANG Ming,QIU Mingjiang, LI Shouchang
1998 Vol. 18 (2): 81-86 [Abstract] ( 417 ) HTML (1 KB)  PDF (178 KB)  ( 135 )
87 HOME RANGE OF THE ALPINE MUSK DEER(MOSCHUS SIFANICUS) IN THE SOUTHEAST AREA OFTIBET AUTONOMOUS REGION
YANG Qisen, FENG Zuo jian ,WANG Zuwang, LIU Wu lin,LI Xinchun,Silang Ouzhu
1998 Vol. 18 (2): 87-94 [Abstract] ( 707 ) HTML (1 KB)  PDF (176 KB)  ( 168 )
95 MOLECULAR CLONING AND HETEROLOGOUS EXPRESSION OF THE BRAIN DERIVED NEUROTROPHIC FACTOR (BDNF) GENE FROM GIANT PANDA
LIN Feng, YANG Yuhua, ZHANG Yizheng, CHEN Hongwei,FEILisong,SONG Yunfang,HE Guangxin,ZHANG Anju
1998 Vol. 18 (2): 95-99 [Abstract] ( 721 ) HTML (1 KB)  PDF (356 KB)  ( 130 )
100 STUDIES ON POPULATION GROWTH OFMACACA MULATTA AT NANWAN, HAINAN
JIANG Haisheng, LIAN Jian sheng, FENG Min, WANG Jun, LI Yanhong
1998 Vol. 18 (2): 100-106 [Abstract] ( 606 ) HTML (1 KB)  PDF (193 KB)  ( 123 )
107 HAND PREFERENCE IN FOOD REACHING IN SICHUAN GOLDENMONKEYS (RHINOPITHECUS ROXELLANA)
LIANG Bing, ZHANG Shuyi
1998 Vol. 18 (2): 107-111 [Abstract] ( 584 ) HTML (1 KB)  PDF (178 KB)  ( 115 )
112 THE WINTER HABITAT SELECTION OF SABLES IN DAXINGANL INGMOUNTAINS
JIANG Zhaowen, XULi, MA Yiqing, WANG Yongqing, LIYongqi, Buskirk StevenW.
1998 Vol. 18 (2): 112-119 [Abstract] ( 514 ) HTML (1 KB)  PDF (205 KB)  ( 95 )
120 THE CIRCADIAN RHYTHM OF THE URINE CORTISOL CONCENTRATION IH THREE SHREW AND ITS CHANGE AFTER THE SUPRACHIASMATIC NUCLEUS LESION
ZHOU Tian lu, ZHONG Yongmei, LI Xia,SU Zhaoyu, LIWenqi, LI Xin
1998 Vol. 18 (2): 120-126 [Abstract] ( 762 ) HTML (1 KB)  PDF (198 KB)  ( 336 )
127 THE CORRELATION BETWEEN THE ENVIRONMENTAL CHANGES AND THE EVOLUTION OF THE TWO SIBLING SPECIES OF PIKA (GENUS OCHOTONA)
YU Ning,ZHENG Changlin,shiliming
1998 Vol. 18 (2): 127-130 [Abstract] ( 582 ) HTML (1 KB)  PDF (169 KB)  ( 224 )
131 STUDIES ON THE SPATIAL PATTERNS OF THE POPULATIONS OF RHOMBOMYS OPIMUS AND MERIONES MERIDIANUS
ZHAO Tianbiao,LI Xinmin,ZHANG Zhongbing,ZHANG Chunfu,QILin
1998 Vol. 18 (2): 131-136 [Abstract] ( 529 ) HTML (1 KB)  PDF (228 KB)  ( 135 )
137 THE CHANGING ECOLOGICAL PROCESSOF RODENT COMMUNITIES DURING RODENT PEST MANAGEMENTS IN ALPINE MEADOW
ZHANG Yanming, FAN Naichang,WANG Quanye, JING Zengchun
1998 Vol. 18 (2): 137-143 [Abstract] ( 574 ) HTML (1 KB)  PDF (234 KB)  ( 141 )
144 STUDIES ON VARIATION OF LACTATE DEHYDROGENASE AND SUPEROXIDE DISMUTASE FOR SIX MURIDS
JIN Xiao ling,HE Xinxia,ZHOU Yucan,YANG Junqing,YU Liqun
1998 Vol. 18 (2): 144-149 [Abstract] ( 569 ) HTML (1 KB)  PDF (335 KB)  ( 192 )
150 STUDIES ON REPRODUCTIVE BEHAVIOR OF DOMESTIC BLACK BEAR
KONG Linglu, LAN Minjian, YANG Shikui, YANG Zhiyong, DENG Yinghong
1998 Vol. 18 (2): 150-151 [Abstract] ( 577 ) HTML (1 KB)  PDF (158 KB)  ( 120 )
152 ANATOMIC STUDIES ON THE SKELETON SYSTEM OF HERPESTES AUROPUNCTATUS
LIU Jinhui, LIU Zikui, HUANG Fushen, LIU Zhanhuan, ZHOU Changqing
1998 Vol. 18 (2): 152-153 [Abstract] ( 482 ) HTML (1 KB)  PDF (161 KB)  ( 119 )
154 THE COMMUNITY STRUCTURE AND ITS CHANGE OF RODENTS IN ALATAW PASS
ZHANG Daming, JIANG Tao, Mahmut, WANG Jianming,LI Wei
1998 Vol. 18 (2): 154-155 [Abstract] ( 473 ) HTML (1 KB)  PDF (162 KB)  ( 120 )
156 THE EFFECTS OF HYPOXIA ON IMPORTANT METAL ELEMENTS IN THE LIVER OF PLATEAU PIKA AND RAT
CHENG Zhi, SUO Yourui, DU Jizeng
1998 Vol. 18 (2): 156-158 [Abstract] ( 392 ) HTML (1 KB)  PDF (162 KB)  ( 16 )
  News
·
·
  Links
·
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn