Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Feedback   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
    Submission Online
    Peer Review
    Editor Work
    Office Work
    Editor-in-chief
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
temple
Quick Search  
  Adv Search
2016 Vol. 36, No. 1
Published: 13 February 2016

 
1 Mating behavior of Yunnan snub-nosed monkeys (Rhinopithecus bieti) at Xiangguqing in the Baimaxueshan National Nature Reserve, Yunnan, China
Xia Fan, Zhu Pingfen, Li Ming, Ren Baoping
DOI: 10.16829/j.slxb.201601001
2016 Vol. 36 (1): 1-14 [Abstract] ( 776 ) HTML (1 KB)  PDF (1236 KB)  ( 872 )
15 Impact of forest fragmentation on rodent-seed network
ZHAO Qingjian, GU Haifeng, YAN Chuan, CAO Ke, ZHANG Zhibin
DOI: 10.16829/j.slxb.201601002
2016 Vol. 36 (1): 15-23 [Abstract] ( 658 ) HTML (1 KB)  PDF (8947 KB)  ( 478 )
24 The effect of elevation on structure and nutrition of staple food bamboo and seasonal distribution of giant pandas
LI Yajun, LIU Xuehua, Melissa Songer, WU Pengfeng, JIA Xiaodong, HE Xiangbo, CAI Qiong
DOI: 10.16829/j.slxb.201601003
2016 Vol. 36 (1): 24-35 [Abstract] ( 626 ) HTML (1 KB)  PDF (1519 KB)  ( 856 )
36 Habitat selection and movement range of re-introduced Chinese water deer after release in Shanghai Binjiang Forest Park, China
HE Xin, PEI Enle, YUAN Xiao, CAI Feng, SHEN Guoping, ZHANG Endi, XU Guilin, CHEN Min
DOI: 10.16829/j.slxb.201601004
2016 Vol. 36 (1): 36-45 [Abstract] ( 585 ) HTML (1 KB)  PDF (12169 KB)  ( 476 )
46 Geographic Variation in Diet Composition of François langurs
LI Shengqiang, Li Dayong, HUANG Zhonghao, LI Youbang, HUANG Chengming, ZHOU Qihai
DOI: 10.16829/j.slxb.201601005
2016 Vol. 36 (1): 46-55 [Abstract] ( 712 ) HTML (1 KB)  PDF (934 KB)  ( 1005 )
56 Social structure of Asiatic ibex(Capra sibirica)in Middle Tien Shan, Xinjiang
ZHU Xinsheng, WANG Muyang, YANG Weikang, David Blank
DOI: 10.16829/j.slxb.201601006
2016 Vol. 36 (1): 56-63 [Abstract] ( 792 ) HTML (1 KB)  PDF (906 KB)  ( 514 )
64 Effects of caecotrophy prevention on food digestion and growth in Microtus fortis
LIU Haichun, YANG Dongmei, LONG Can, LIAO Peng, LUO Li, TAO Shuanglun, LI Junnian
DOI: 10.16829/j.slxb.201601007
2016 Vol. 36 (1): 64-71 [Abstract] ( 569 ) HTML (1 KB)  PDF (3802 KB)  ( 529 )
72 Effects of cache depth, cache size and soil moisture on cache discovery of Pinus koraiensis seeds by Tamias sibiricus
LIU Changqu, WANG Zhenyu, YI Xianfeng, YANG Yueqin
DOI: 10.16829/j.slxb.201601008
2016 Vol. 36 (1): 72-76 [Abstract] ( 483 ) HTML (1 KB)  PDF (554 KB)  ( 510 )
77 Genetic diversity and phylogenetic status of Gazella subgutturosa at the Mountain Kalamaili Ungulate Nature Reserve, Xinjiang
DONG Tancheng, CHU Hongjun, CHEN Yong, WU Hongpan, HE Lei, GE Yan
DOI: 10.16829/j.slxb.201601009
2016 Vol. 36 (1): 77-86 [Abstract] ( 684 ) HTML (1 KB)  PDF (1296 KB)  ( 795 )
87 The effect of tannic acid on the serum lipid levels of plateau pikas (Ochotona curzoniae)
DAI Xin, CHEN Chunyu, YANG Fei, JIANG Wei, WANG Aiqin, YIN Baofa, WEI Wanhong, YANG Shengmei
DOI: 10.16829/j.slxb.201601010
2016 Vol. 36 (1): 87-94 [Abstract] ( 616 ) HTML (1 KB)  PDF (900 KB)  ( 448 )
95 Anti-fertility effect of levonorgestrel-quinestrol on the reproductive organs of male Apodemus draco and male Apodemus agrarius
CHEN Xiaoning, CHEN Yajuan, ZHANG Bo, HOU Xiang, WANG Jing, HAN Ning, JIN Tiezhi, CHANG Gang
DOI: 10.16829/j.slxb.201601011
2016 Vol. 36 (1): 95-103 [Abstract] ( 505 ) HTML (1 KB)  PDF (56869 KB)  ( 121 )
104 A comparative study on the histological structure of the myocardium between the Newborn and the Adult Yak
SUN Juan, DUAN De-yong, HE Jun-feng, ZHANG Qian, HE Yan-yu,HUANG Yu-feng, CUI Yan
DOI: 10.16829/j.slxb.201601012
2016 Vol. 36 (1): 104-111 [Abstract] ( 511 ) HTML (1 KB)  PDF (45041 KB)  ( 305 )
112 The Impact of Melatonin on the Ultrastructure of Anestrus Vulpes fulva Preantral Follicle Oocytes
SI Zhiwen, ZHAO Ying, MA Zefang,CUI Kai,SHI Xueping
DOI: 10.16829/j.slxb.201601013
2016 Vol. 36 (1): 112-117 [Abstract] ( 437 ) HTML (1 KB)  PDF (12685 KB)  ( 252 )
118 Discovery of Murina shuipuensis outside of its type locality – new record from Guangdong and Jiangxi Provinces, China
WANG Xiaoyun, ZHANG Qiuping, GUO Weijian, LI Feng, CHEN Bocheng, XU Zhongxian, WANG Yingyong, WU Yi, YU Wenhua, LI Yuchun
DOI: 10.16829/j.slxb.201601014
2016 Vol. 36 (1): 118-122 [Abstract] ( 1348 ) HTML (1 KB)  PDF (18522 KB)  ( 1923 )
123 Isolation and identification of a capsular serotype-A Pasteurella multocida that caused suppuration in Macropus rufus
ZHOU Wei,LI Mu,WANG Haijun,ZHU Lingwei,SUN Yang,GUO Xuejun
DOI: 10.16829/j.slxb.201601015
2016 Vol. 36 (1): 123-128 [Abstract] ( 468 ) HTML (1 KB)  PDF (10342 KB)  ( 285 )
  News
  Links
·
Copyright © Editorial Board of ACTA Theriologica Sinica
Tel: +86-971-6143617 Fax: +86-971-6143282 E-mail: slxb@nwipb.cas.cn