Distribution pattern and zoogeographical discussion of mammals in Xin-jiang
HUANG Wei,XIA Lin,FENG Zuojian,YANG Qisen
. 2007, (4): 325 -337 .