Camera trap survey for mammals and birds in the Houhe National Nature Reserve, Hubei Province
WANG Bingxin, CUI Jifa, XIANG Minggui, WANG Yongchao, LUO Xianzheng, ZHU Xiaoqin, NIE Caiai, XIANG Mingxi, LIAO Zhonghua, ZHOU Youbing
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2016, (3): 357 .  DOI: 10.16829/j.slxb.201603012