Effects of ethanol on sucrose solution consumption in captive nectarivorous bats Eonycteris spelaea
PENG Xingwen, LIU Qi, HE Xiangyang, ZHANG Qin, LIU Hui, Liang Jie, SUN Yunxiao, LIU Zhixiao, ZHANG Libiao
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2016, (4): 464 -468 .  DOI: 10.16829/j.slxb.201604012