Preliminary study on social structure of Indochinese gray langurs ( Trachypithecus crepusculus) in Wuliang Mountian, Yunnan
XIONG Weiguo, HUANG Zhipang, YIN Longyun, MA Chi, LUO Xu, CUI Liangwei, FAN Pengfei
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2017, (1): 59 -65 .  DOI: 10.16829/j.slxb.201701004