Research on the change of giant pandas’ spatial utilization and road impacts in the Qinling Mountains
LIU Lanmei, LIU Xuehua, JIN Xuelin, WANG Zhichen, GONG Minghao
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2017, (3): 215 -225 .  DOI: 10.16829/j.slxb.201703001