Giant panda selection of Fargesia robusta shoots in Wolong Nature Reserve,China
ZHANG Mingchun, LI Zhong, HUANG Yan, HUANG Jinyan, LI Desheng, LIU Dian, ZHOU Xiaoping, ZHOU Shiqiang, LI Rengui, ZHANG Hemin
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2017, (3): 226 -232 .  DOI: 10.16829/j.slxb.201703002