Association of polymorphisms of the OXGR1 with body measurement traits in Tianzhu white yak ( Bos grunniens)
WANG Qi, ZHANG Quanwei, ZHANG Yong, MA Youji, ZHAO Xingxu
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2017, (4): 379 -388 .  DOI: 10.16829/j.slxb.201704008