Personality and its differences among adult free-ranging Tibetan macaques ( Macaca thibetana) at Mt. Huangshan, China
CHEN Rui, GU Zhiyuan, WANG Xi, SUN Binghua, XIA Dongpo, LI Jinhua
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2018, (2): 117 -127 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150101