First records of Indochinese arboreal niviventer ( Chiromyscus langbianis) in Yunnan Province, China
CHENG Feng, CHEN Zhongzheng, ZHANG Bin, HE Kai, JIANG Xuelong
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2018, (2): 217 -220 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150124