Dynamic status of Sichuan snub-nosed monkey in Foping National Nature Reserve, China
HE Gang, GUO Songtao, JIN Xuelin, HE Shujun, LI Fangfang, LI Cai, WU Fan, HOU Rong, HUANG Kang, HE Xiangbo, LIU Xinyu, Ruliang Pan, LI Baoguo
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2018, (3): 247 -259 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150176