New record of Murina fanjingshanensis (Chiroptera: Vespertilionidae) in Hunan Province, China#br#
HUANG Taifu, GONG Xiaoyan, WU Tao, PENG Le, ZHANG Youxiang, ZHANG Libiao, LIU Zhixiao
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2018, (3): 315 -317 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150151