A preliminary study of wolverine in Altay, Xinjiang
LIU Xu, MA Ming, XU Fujun, XIONG Jiawu, Zhu Shibing, CUI Shaopeng, JIANG Zhigang, ZHANG Tong, GUO Hong, ERBOLAT Tuoliuhan
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2018, (5): 519 -524 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150161