The development of in vitro models and their applications in cetacean research
YU Xueying, YANG Feng, ZHU Jingmin, MING Yao, LI Ding, LIU Wenhua, WANG Jingzhen
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2018, (6): 597 -607 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150225