The application of microsatellite markers in giant panda research
QIAO Maiju, RAN Jianghong, ZHANG Hemin
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2019, (1): 103 -110 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150166