Sexual dimorphism in Harpiocephalus harpia and its new records from Hubei and Zhejiang, China
YUE Yang, HU Yifeng, LEI Boyu, WU Yi, WU Hua, LIU Baoquan, YU Wenhua
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2019, (2): 142 -154 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150251