Preliminary survey on mammal and bird resources using camera traps in Wulingyuan World Natural Heritage Site, Hunan Province, China
PAN Dan, WU Bingxian, ZHANG Bing, CUI Shan, ZHANG Zhiqiang, HU Xinhua, YANG Daode
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2019, (2): 209 -217 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150242