Den characteristics and their ecological significance in Himalayan marmots ( Marmota himalayana)
ZHANG Long, GUO Cheng, XIAO Yanhong, XIANG Zuofu
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2019, (3): 258 -265 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150218