The function analysis of allogrooming in captive Sichuan snub-nosed monkeys ( Rhinopithecus roxellanae)
ZHANG Yuansheng, JIANG Zhigang, BAO Weidong
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2019, (3): 323 -332 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150214