Spatial utilization and activity pattern characteristics of a giant panda during the reproduction-rearing period#br#
ZHANG Jindong, HUANG Jinyan, ZHOU Shiqiang, Vanessa HULL, ZHANG Hemin, OUYANG Zhiyun
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2019, (4): 421 -430 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150325