An analysis of genetic structure of snow leopard populations in Sanjiangyuan and Qilianshan National Parks
ZHANG Yuguang, Charlotte HACKER, ZHANG Yu, XUE Yadong, WU Liji, DAI Yunchuan, LUO Ping, Xierannima, Jan E JANECKA, LI Diqiang
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2019, (4): 442 -449 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150304