AI recognition of infrared camera image of wild animals based on deep learning: Northeast Tiger and Leopard National Park for example
GONG Yinan, TAN Mengyu, WANG Zhen, ZHAO Guojing, JIANG Peilin, JIANG Shiming, ZHANG Dingji, GE Jianping, FENG Limin
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2019, (4): 458 -465 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150333