Analysis of urinary volatile constituents of wild Anourosorex squamipes
ZONG Hao, HU Tao, DU Rong, LI Jialing, FENG Dan, WANG Qian, LEI Ziyong, LI Qi, FU Changkun
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2019, (6): 678 -687 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150277