Spatial and temporal pattern of mammal diversity in Hupingshan National Nature Reserve
TIAN Shurong, LI Hewen, JIANG Bowen, CHEN Yiming, LI Xin, LI Diqiang
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2020, (1): 87 -95 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150295